Disclaimer

RECHTEN

Alle handelsnamen of productnamen hier vermeld, zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars. VVD Drenthe gaat uiterst zorgvuldig te werk bij de vergaring, totstandkoming en publicatie van de informatie op deze website. Niettemin kunnen er geen rechten worden ontleend aan de inhoud van de website. Tevens sluit VVD Drenthe hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor eventuele gevolgen, waaronder begrepen directe en indirecte schade.

LINKS NAAR SITES VAN DERDEN

Deze site bevat links naar websites van derden. Dergelijke koppelingen worden uitsluitend voor uw gemak verstrekt. VVD Drenthe heeft geen enkele zeggenschap over websites van derden, en draagt dan ook geen verantwoordelijkheid voor de links en de inhoud van de bedoelde websites. Het feit dat VVD Drenthe links naar sites van derden opneemt, wil op geen enkele wijze zeggen dat VVD Drenthe achter de inhoud van de bedoelde websites staat, noch dat VVD Drenthe samenwerkingsverbanden zou hebben met de beheerders ervan.

POLL

De stelling is voor de discussie en is niet per se de mening van de afdeling of fractie. VVD Drenthe hecht waarde aan de reacties op de site/poll, echter geeft dit geen garanties met betrekking tot gebruik of besluitvorming. VVD Drenthe maakt gebruik van webanalyse software en behoudt zich het recht voor om de uitkomst niet te gebruiken vanwege manipulatie of te eenzijdig gebruik.   

REACTIE ACHTERLATEN

Op de site is er een mogelijkheid voor de bezoekers om een reactie te plaatsen. Wij respecteren het recht van vrije meningsuiting. VVD Drenthe behoudt zich echter ook het recht voor om een reactie niet te plaatsen of te verwijderen, indien die reactie in strijd is met de algemene en wettelijke richtlijnen en normen van fatsoen. Daarbij wordt bedoeld reacties die bv grof, kwetsend, lasterlijk, discriminerend, seksistisch, racistisch, kleinerend, enz. zijn voor een persoon of groep personen, of een puur commercieel en/of politiek en/of religieus doel dienen. De inhoud van de geplaatste reacties is te allen tijde voor rekening en verantwoording van diegene die het geplaatst heeft.

OVERNEMEN VAN TEKSTEN

Mocht er een nieuwsitem van www.vvddrenthe.nl geciteerd en/of overgenomen worden, dan stellen we het op prijs dat dat gebeurt met bronvermelding. Dat trachten we te allen tijde zelf ook te doen, conform de regels maar ook uit respect voor de inspanningen die de makers gedaan hebben om de VVD te promoten. We danken ieder die dit dan ook (al) doen.