Bestuurdersvereniging

Gekozen en benoemde gemeente- en provinciebestuurders zijn automatisch lid van de VVD-Bestuurdersvereniging. Ook gemeentesecretarissen, griffiers, waterschapsbestuurders en secretarissen van waterschappen kunnen lid worden.  

Het doel van de Bestuurdersvereniging van de VVD is: 
het bevorderen van de kennis van het bestuur van provincies, gemeenten, deelgemeenten en wijken, samenwerkingsverbanden en waterschappen.

Ook rekent de vereniging het tot haar doelstellingen de toepassing van de liberale beginselen te bevorderen en het contact tussen haar leden te versterken en te verlevendigen. Alle leden van de VVD-bestuurdersvereniging krijgen 9x per jaar het landelijke blad "Provincie & Gemeente"  toegezonden.

Op deze website kunt onder andere nieuws en informatie over activiteiten van de Bestuurdersvereniging VVD Drenthe vinden. Bijeenkomsten van de bestuurdersvereniging zijn overigens uitsluitend toegankelijk voor leden.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van de Bestuurdersvereniging VVD Drenthe

Mark Strolenberg (Raadslid) - Voorzitter
Willemien Meeuwissen (Statenlid) - Lid