Robin van Ulzen ( nr 27)

Mijn naam is Robin van Ulzen, 28 jaar oud. Ik ben woonachtig in het mooie Meppel, waar ik ook al een ruime 12 jaar politiek actief ben. Eerst als gemeenteraadslid, nu als wethouder. Wat ik in Meppel zie gebeuren is dat we steeds meer verbinding met de provincie hebben. Onze uitdagingen zijn namelijk hetzelfde. Hoe houden we de stad en platteland leefbaar en bereikbaar? Hoe zorgen we dat er voldoende woningen zijn? Ik zet mij in voor de VVD Drenthe omdat we doen wat nodig is. Daad bij woord voegen. Een voorbeeld hiervan is dat dankzij de Drentse Statenfractie wonen hoog op de agenda is gekomen in het provinciehuis, en er ook extra geld naar toe gaat. Dat vind ik nu de Drentse liberale partij die al jaar op jaar verantwoordelijkheid durft te nemen.