Jeroen Hartsuiker

Kandidaat #35



Mijn naam is Jeroen Hartsuiker. Momenteel ben ik namens de VVD actief als wethouder Ondernemerschap, Mobiliteit en Duurzaamheid in de gemeente Borger-Odoorn. Daarvoor heb ik programmanager, omgevingsmanager en beleidsadviseur gewerkt bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de provincie Drenthe en diverse bestuurlijke rollen vervuld in het lokale partijbestuur.


Herstel van vertrouwen in de overheid, een betere interbestuurlijke samenwerking en meer oog voor regionale diversiteit bij overheidsinvesteringen en het werken aan de grote maatschappelijke opgaven vormen voor mij de voornaamste drijfveren om mij kandidaat te stellen als volksvertegenwoordiger vanuit Drenthe in de Tweede Kamer. Vanuit de overtuiging dat mijn kennis, ervaring en netwerk op alle overheidsniveaus gecombineerd met een gezonde dosis energie, nuchterheid, samenwerkingszin en doorzettingsvermogen van meerwaarde zijn in Den Haag.