Jan Smits

Adres: Westerhorn 19
9761 GG Eelde
Contact:

tel: 050-3093005
gsm: 06 19 92 55 94

j.smits@drentsparlement.nl


Studeerde Pedagogiek in Groningen. Werkzaam als Learning Director bij een grote adviesorganisatie die bemiddelt in opleidingsdiensten voor bedrijven. Rode draad in zijn werk is het ontwikkelen van mensen. Daarbij is zelfverantwoordelijke zelfbepaling zijn uitgangspunt: mensen dienen vanuit hun persoonlijke verantwoordelijkheid invulling te geven aan hun activiteiten. Maar dienen daarbij over de nodige persoonlijke regelruimte te beschikken.

Hij is fervent voorstander van een kleine, efficiënte, betrouwbare en transparante Overheid. Vanuit de portefeuille Financiën wil hij daaraan bijdragen. Er moeten heldere keuzes gemaakt worden om te komen tot een verantwoord financieel beleid. Jan woont in Eelde. Hij is getrouwd en heeft drie kinderen.

Bijzonderheden:

  • Secretaris

  • Lid Dagelijks Bestuur Fractie

  • Algemene Subsidie Verordening, Energie (financiën), Facilitaire Zaken, Financiën, ICT, Inter Provinciaal Overleg en Toezicht Gemeentelijke Financiën