Henk Brink

Adres: Halerweg 7
9433 TE Zwiggelte
Contact:

gsm: 06-50518781


Portefeuille

  •  Economie
  • Verkeer & Vervoer
  • Recreatie & Toerisme
  • RSP Coevorden
  • Omgevingsbeleid Groningen Airport Eelde
  • Dagelijks Bestuur Samenwerkingsverband Noord Nederland

Henk Brink (Zwiggelte, 1958)

Gedeputeerde Henk Brink is en blijft een Zwiggelter. Daar is hij geboren, daar is hij getogen. Daar heeft hij z’n boerderij met landerijen en legkippen. Hij is getrouwd met Gea en samen hebben ze 3 kinderen. De bedrijfsleiding van de boerderij heeft hij na 35 jaar inmiddels aan zoon Erwin overgedragen. Maar de boer en de ondernemer in hem zijn nooit ver weg. Behalve als hij met z’n hobby’s bezig is: fietsen, schaatsen en muziek uit de jaren 60.


maatschappelijk
Naast zelfstandig agrarisch ondernemer was Henk Brink jarenlang bestuurder. Het besturen gaat hem van oudsher goed af: vice-voorzitter van LTO Noord, voorzitter van de landelijke vakgroepen Energie en Multifunctionele Landbouw van LTO Nederland, voorzitter LTO Drenthe, lid van de commissie Energie van VNO-NCW, fractievoorzitter van de VVD Midden-Drenthe. Nu nog combineert hij het Provinciaal Bestuur met het lidmaatschap van de Raad van Toezicht Rabobank Westerbork en het lidmaatschap van de Landbouwcommissie van de VVD.

Gedeputeerde
Henk vindt het een eer om Gedeputeerde te mogen zijn van ‘zijn’ Drenthe. Een Provincie die - wat hem betreft - niet alleen rust, ruimte en een mooi landschap heeft de bieden. Maar ook geweldige economische sectoren heeft. Zoals landbouw en recreatie. En enorme uitdagingen, zoals de Bio Based Economy en de Sensor Technologie. Juist in deze tijd zouden die sectoren wel eens wat beter belicht mogen worden.

Als Gedeputeerde heeft hij Verkeer en Vervoer, Handhaving, Europa en Personeelszaken in portefeuille. Zeer afwisselend. Hij kan er zijn liberale hart goed in kwijt.
- Verkeer & Vervoer (wegen en kanalen) hebben te maken met de infrastructuur van de Provincie. Tastbaar, goed zichtbaar, dicht bij de mensen.
- Als landbouwer was hij altijd al betrokken bij Europa. Die kennis en ervaring kan hij nu goed gebruiken. In Brussel, maar ook in het Comité van de Regio's. Henk is dan ook lid van de liberale ALDE-fractie.
- In het Samenwerkingsverband Noord Nederland neemt hij bij voorkeur de contacten met het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie voor zijn rekening. Vooral als het gaat om infrastructurele werken, gebiedsvisies of bredere economische perspectieven.

Henk Brink is voortdurend bezig met de sterke punten van Noord Nederland. Met name als het gaat om de komende begrotingsperiode van 2013 tot 2020 in Brussel. En dan vooral hoe deze regio optimaal gebruik kan maken van beschikbare fondsen om de Noordelijke economie aan te jagen.

politiek
Henk is al vanaf zijn 18de lid van de VVD. Het liberalisme is hem met de paplepel ingegoten. Wat hem aanspreekt in de VVD? Dat iedereen een eigen verantwoordelijkheid heeft. Dat er een gedegen en gezond financieel beleid wordt gevoerd. Dat er minder regels moeten komen. En dat ondernemers de ruimte moeten krijgen om te ondernemen. Geld voor zaken als sport, vakantie, kunst, cultuur en natuur - hoe belangrijk ook voor de kwaliteit van leven - zal toch eerst verdiend moeten worden.


Zie: https://youtu.be/4y0iJL1Or9I