Karst Spijkervet

Adres: Veneweg 152
7946 LL Wanneperveen
Contact:tel: 06-27028546

ACHTERGROND

Geboren en getogen in Wanneperveen. Afgestudeerd in Commerciële Economie aan de HAS Groningen. Naast het melkveebedrijf werkzaam voor FrieslandCampina en CWI/UWV.

Na 9 jaar raadslid voor de VVD in Steenwijkerland nu 7 jaar werkzaam als lid Dagelijks Bestuur Reest & Wieden.

SPECIALISATIE

In het Dagelijks Bestuur verantwoordelijk voor alles op het gebied van afvalwaterzuivering en vergunningverlening. Innovatie om processen te verbeteren en kosten te verlagen staan voor Karst hoog op de agenda.

De afgelopen bestuursperiode is de rioolwaterzuivering in Echten omgebouwd tot een energiefabriek en wordt afvalwater op eigen stroom gezuiverd. Belangrijke veranderingen in het gebied met als doel de kosten van de afvalwaterheffing te laten dalen voor burgers en bedrijven. Dat is ons gelukt met daling van 1,4 %.

MOTIVATIE

Karst heeft een duidelijke visie op water. Schoon water om in te recreëren, de vissen te laten leven en voldoende water om gewassen te verbouwen. Efficiënt, innovatief georganiseerd met minder regels en voorschriften. Het doel is dat nog verder te verbeteren. Zijn visie gaat hij gestalte geven met zijn eigen stijl van samenwerken: betrokken, als klankbord en het verbinden van mensen. En dit altijd op een respectvolle, doortastende wijze uitgaande van een ieders kracht.

Gezinssituatie: getrouwd met Liesbeth. Kinderen: Anna(13) Rolf(11)