Karin Zwaan

Werkende echtgenote en moeder van een gezin met drie kinderen van 18, 16 en 14 jaar. Maatschappelijk zeer breed betrokken. Heeft politieke ervaring in de Gemeenteraad. Vindt het een uitdaging en dankbare taak om zich in te zetten voor de samenleving. Is zeer doelgericht.

 

Is voortdurend op zoek naar een goede balans tussen agrarisch wonen en werken enerzijds en de natuur en de leefbaarheid in de dorpen anderzijds. Wil zorg dichtbij, meer aandacht voor economie en werkgelegenheid in de kleine kernen. Wil ook het onderwijs nog meer betrekken bij het bedrijfsleven.


Studeerde Toerisme & Recreatie en was vanaf 1998 officemanager van een reisbureau. Sinds 2012 is ze daar parttime werkzaam. Sinds 2000 is ze vooral agrarisch ondernemer en akkerbouwer in Zwinderen. Vanaf 2008 is ze ook voorzitter 'Ons Dorpshuis' in Zwinderen.

 

Tel: 06-48834896

E-mail: f.zwaan@drentsparlement.nl

 

  • Regiovisie Groningen-Assen
  • RO/Omgevingsbeleid/Wonen 
  • Vitaal Platteland
  • Zorg & Welzijn 


Zie ook:

7. KARIN ZWAAN: LEEFBAARHEID OP HET PLATTELAND