Huishoudboekje op orde

De VVD wil een sluitende provinciale begroting. Evenals een degelijk financieel beleid. Gebaseerd op transparantie en volgbaarheid. Financiƫle tegenvallers in de exploitatie moeten niet worden gedekt uit de algemene reserves. Zij moeten worden opgevangen door de tering naar de nering te zetten.

Meevallers in de exploitatie moeten terugvloeien naar de financiƫle reserves. Zij worden niet opgepot met als doel om als vangnet voor latere tegenvallers te dienen.