Steenmarters en roeken

De VVD vindt dat de Provincie bestrijding moet toestaan

Steenmarters en roeken veroorzaken veel overlast en schade. De VVD vindt dat hiertegen opgetreden moet kunnen worden. Door een motie die is ingediend door de VVD in de Tweede Kamer, is er voor de provincie nu de mogelijkheid om op een eenvoudige wijze een ontheffing te verlenen om de steenmarters en roeken aan te pakken. De VVD wil dat de provincie deze mogelijkheid ten volle benut, zodat inwoners en bedrijven van de overlast verlost kunnen worden.