Regiovisie Groningen-Assen

De samenwerking in de regio Groningen-Assen moet zich richten op bereikbaarheid en economie.

De Regiovisie Groningen-Assen is een samenwerkingsverband met 12 Gemeenten en twee Provincies. De VVD vindt dit een waardevolle samenwerking voor een gezamenlijke aanpak van verbeteringen in de mobiliteit en het ondersteunen van economische kansen. Andere zaken kunnen beter aan de Gemeenten en Provincies zelf worden overgelaten.

De VVD vindt in het algemeen en dat geldt ook voor de regiovisie-organisatie, dat verbonden partijen transparant moeten werken, en dat mogelijkheden gevonden moeten worden waarop gemeenteraden en staten meer invloed kunnen hebben op het gevoerde beleid.