Duurzaamheid

Economisch duurzaam is past echt duurzaam.

De VVD vindt het belangrijk dat spaarzaam wordt omgegaan met grondstoffen en energie. De Provincie vervult hierin een voorbeeldrol en kan bijvoorbeeld innovaties ondersteunen. Wel kijkt de VVD kritisch naar alle voorgestelde maatregelen. Waarbij een belangrijk punt de economische duurzaamheid is. Want pas als maatregelen niet alleen ecologisch maar ook economisch duurzaam zijn, slaan ze blijvend aan in de maatschappij. Alleen dan heeft het zin om verduurzaming vanuit de provincie te stimuleren.