Geluk

Geluk is: zelf je keuzes kunnen maken

Mensen in Drenthe zijn de gelukkigste mensen in Nederland. Zou dat komen door de combinatie van mooi wonen, werk, familie in de buurt, mooie natuur, geen files, gemoedelijke mensen en weinig criminaliteit? Dat zijn vast factoren die meespelen. Maar voor ieder mens is dat anders.

 

De VVD is een liberale partij. We gaan uit van het individu: ieder mens is uniek en richt zijn leven zo in als hij dat zelf wil. Dat betekent dat de overheid zo min mogelijk regels stelt. Maar ook, dat we oog hebben voor elkaar. Dat we tolerant zijn en elkaar de ruimte geven. Dat we mensen helpen die het zelf niet redden. Dat iedereen dezelfde kansen krijgt. En dat alle mensen in vrijheid kunnen leven. Dat is waar de VVD voor staat.