Jongeren

Jongeren verdienen kansen

Jongeren in Drenthe verdienen speciale aandacht om zich maximaal te ontwikkelen en te ontplooien om daarmee hun kansen op een baan te vergoten. De VVD zet zich in voor een goede onderwijsinfrastructuur en samenwerking tussen het onderwijs en het bedrijfsleven. Andere punten voor onze jongeren waar de VVD voor staat zijn veiligheid en voldoende en geschikte woonruimte voor jongeren.