Snel internet

De VVD Drenthe wil dat de hele provincie beschikt over snel internet. Ook de buitengebieden. Voor inwoners van Drenthe, ook op het platteland, is snel internet onontbeerlijk. Denk daarbij o.a. aan ouderen die ‘zorg op afstand’ met bijvoorbeeld beeldcommunicatie willen realiseren. Hierdoor wordt meer contact onderhouden met familie en vrienden en kunnen ouderen langer thuis blijven wonen. Of jongeren, die steeds meer vanuit huis werken of studeren. Ook voor recreatiebedrijven en agrarische bedrijven is snel internet van groot belang.

 

Het is fantastisch dat verschillende bewoners-initiatieven de handschoen hebben opgepakt om snel internet in hun gemeente te realiseren. De verschillende breedband initiatieven kunnen rekenen op brede steun van vrijwilligers vanuit de lokale bevolking. De VVD steunt deze ontwikkeling en wil dat de initiatieven goed worden ondersteund.