Snel internet

De VVD Drenthe wil dat de hele provincie beschikt over snel internet. Ook de buitengebieden.

Snel internet is van groot belang voor inwoners en bedrijven. Ook buiten de grotere kernen. Steeds vaker is snel internet een voorwaarde om je ergens te vestigen, of om er te kunnen blijven. Voor bijvoorbeeld ouders met schoolgaande kinderen, voor zorgbehoevende ouderen, voor campings en ZZPers. Eigenlijk voor iedereen dus. Omdat aanleg van glasvezel in de buitengebieden voor de marktpartijen niet rendabel is, vindt de VVD dat de overheid hier een taak heeft. Om vraagbundeling te faciliteren. En om de lokale initiatieven te ondersteunen waar nodig. Zodat we binnen een paar jaar voor iedereen snel internet binnen handbereik hebben.