Ouderen

Ouder worden zoals je dat zelf wilt.

De VVD vindt dat ouderen volop moeten kunnen blijven meedoen in de samenleving. Op de manier zoals je dat zelf wilt. Dit vraagt om goede Drentse voorzieningen op het gebied van wonen, mobiliteit, scholing en zorg, zoals levensbestendige woningbouw, openbaar vervoer op maat en veilige fietspaden. De VVD zet zich hiervoor in.