Ouderen

Het aantal 50-plussers in de provincie bedraagt ongeveer 226.000. Dat is 46% van de totale Drentse bevolking. De prognose voor de komende jaren is, dat die groep verder zal toenemen. Afgezet tegen een dalende totale bevolking. Wij vinden het belangrijk dat ouderen in onze provincie prettig kunnen wonen. Met een hoge kwaliteit van leven, ingericht zoals ze dat zelf willen. Voorzieningen voor ouderen op het gebied van o.a. wonen, mobiliteit, scholing en zorg dienen daarom op niveau te zijn. Ouderen moeten volop kunnen blijven meedoen in de samenleving.

 

We zijn voorstander van de bouw van levensloop-bestendige woningen; ook willen we dat er ruimte is voor andere woonvormen. Zoals kinderen die voor hun ouder wordende ouders willen zorgen. En daarvoor hun huis willen uitbreiden of van een aanbouw willen voorzien.

 

Ook willen we extra aandacht schenken aan fietspaden en wandelroutes. Onder andere willen we bredere fietspaden, geschikt voor e-bikes, en veilige en aantrekkelijke wandel- en fietsroutes. We maken ons sterk voor openbaar vervoer op maat. Bijvoorbeeld door samenwerking tussen openbaar vervoer en doelgroepenvervoer.

 

Verder willen we dat ouderen over mogelijkheden beschikken om zich door scholing te ontwikkelen. En op deze manier aantrekkelijk blijven voor de arbeidsmarkt. Veel bedrijven kunnen immers profiteren van de levenservaring en beroepservaring van oudere werknemers.