Lezen & Schrijven

In Drenthe hebben zo’n 50-duizend mensen moeite met lezen en schrijven. Dat is meer dan 10% van de totale Drentse bevolking. Laaggeletterdheid vormt een grote belemmering voor een volwaardige arbeidsparticipatie, en geeft problemen in het dagelijks leven.


We willen dat de provincie samen met het onderwijs, werkgevers en overige arbeidsmarktpartijen inzet op verlaging van de laaggeletterdheid. Ook willen we de digitale geletterdheid en vaardigheid bevorderen.