Coalitieakkoord: Drenthe, mooi voor elkaar! 2019-2023

Coalitieakkoord PvdA, VVD, CDA, GroenLinks en ChristenUnie


Een uitnodigende, toegankelijke Drentse samenleving waar de basisvoorzieningen voor elke Drent op orde zijn. En waar inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen en overheden samen invulling geven aan de mooie Drentse leefomgeving. Waar de mensen centraal staan. Dat is de kern van het coalitieakkoord 2019-2023 voor de provincie Drenthe.Onze gedeputeerde Henk Brink heeft de volgende onderwerpen in zijn portefeuille: 


  • Economie en digitale ontwikkeling
  • Vrijetijdseconomie, inclusief ‘Op Fietse’
  • Recreatie en toerisme
  • Ruimtelijke Ordening
  • Sport
  • Samenwerkingsverband Noord-Nederland
  • Omgevingsontwikkeling Groningen Airport Eelde
  • 2e loco-commissaris van de Koning