VVD Assen start OuderenContact

De VVD Assen is gestart met OuderenContact. Daarbij gaan liberale senioren gericht de ontmoeting aan met ouderen. Op koffieochtenden, ouderenbijeenkomsten etc. Ze vragen gericht, betrokken en belangstellend naar de mening, problemen en vragen van ouderen. En voorzien daarmee in een enorme behoefte. Willemien Meeuwissen, voorzitter van de VVD-Statenfractie, vindt dit een mooi initiatief.

Willemien Meeuwissen: “Het zou prachtig zijn als ook andere Lokale Netwerken een dergelijk initiatief oppakken. Er zijn in elk netwerk vast liberale senioren die daar het nut en de noodzaak, maar ook de lol van inzien. Wij willen graag meer in contact treden met onze ouderen. Omdat zij vaak heel wat te melden hebben. Of te maken krijgen met typische ouderenproblemen. De categorie ouderen groeit sterk. En er kan meer naar hen geluisterd worden. 

Alle lof dus voor Lucas Ocken, Frans van Kemenade en Arthur Lippers uit Assen. Zij hebben het initiatief vormgegeven en het OuderenContact opgericht. En zijn trekken regelmatig de gemeente in om gericht op zoek te gaan naar ouderen. De signalen die ze daarbij oppikken worden doorgespeeld aan de VVD-fractie. Zodat zij daar politieke actie op kunnen ondernemen. Daarbij staat Frans van Kemenade ook nog eens op de kandidatenlijst (nr. 7) voor de komende verkiezingen.