Standpunten van de VVD Drenthe

 • Kieskompas 2023

  Standpunten VVD Drenthe ...

  Ook dit keer doet VVD Drenthe mee aan de Kieskompas. Benieuwd naar de standpunten en de toelichtingen? Lees verder.

  Lees meer
 • VVD Drenthe

  Verkiezingen

  VERKIEZINGSPROGRAMMA

  Meer weten over de Standpunten, de Speerpunten en de Aandachtspunten van de VVD Drenthe?

  Lees meer
 • Wonen

  Tempo omhoog

  Vanuit de provincie moet alles op alles gezet worden om woningbouw in de gemeenten mogelijk te maken.

  Lees meer
 • Wonen

  Transformeren en splitsen

  We moeten niet alleen bouwen, maar ook transformeren en splitsen.

  Lees meer
 • Wonen

  Laten we samen bouwen

  De VVD vindt dat je zelf moet kunnen kiezen waar en hoe je woont.

  Lees meer
 • Werk en economie

  Aandacht voor innovatie

  We willen innovatieve start-ups stimuleren, want zij zijn onze toekomst.

  Lees meer
 • Werk en economie

  De rode loper mag uit

  We willen een actief acquisitiebeleid in Drenthe. De rode loper moet uit!

  Lees meer
 • Werk en economie

  Het werk verandert…

  We moeten ons gereed maken voor de toekomst.

  Lees meer
 • Werk en economie

  MKB voorop!

  De VVD ondersteunt het Midden- en Kleinbedrijf van oudsher en dat blijven we met hart en ziel doen!

  Lees meer
 • Werk en economie

  Recreatie stimuleren

  Drenthe is een levendige provincie waar veel te beleven is en dat willen we zo houden.

  Lees meer
 • Werk en economie

  Regelvrije zones

  De VVD is voorstander van het inrichten van regelarme zones om innovatie te stimuleren.

  Lees meer
 • Werk en economie

  Steun voor ons MKB

  Een bloeiende economie valt of staat met de kracht van haar ondernemers.

  Lees meer
 • Werk en economie

  Vitale steden en ...

  We helpen de gemeenten een compacter winkelcentrum te realiseren, waar ruimte is voor nieuwe bedrijvigheid zoals horeca.

  Lees meer
 • Verkeer en vervoer

  Groningen Airport Eelde

  Wij steunen Groningen Airport Eelde (GAE)

  Lees meer
 • Verkeer en vervoer

  Openbaar Vervoer

  Het is voor onze inwoners belangrijk dat er goed en efficiënt openbaar vervoer is.

  Lees meer
 • Verkeer en vervoer

  Scheepvaart

  De VVD ondersteunt de scheepvaart in Drenthe. Zowel de beroepsvaart als de recreatieve watersport.

  Lees meer
 • Verkeer en vervoer

  Wegen

  De VVD wil een goede doorstroming voor het verkeer op de weg

  Lees meer
 • Onderwijs

  Arbeidsmarkt & Onderwijs

  De VVD wil een goed HBO- en MBO-aanbod. Met opleidingen die aansluiten op de vraag

  Lees meer
 • Agrarische sector

  Agrarische Speerpunten

  De Agrarische Sector moet een economisch speerpunt zijn

  Lees meer
 • Agrarische sector

  de PAS

  Wij willen dat de provincie vrijkomende stikstofruimte inzet voor het legaliseren van de PAS-melders

  Lees meer
 • Natuur en leefomgeving

  Groot wild

  De VVD is zeer terughoudend met het toestaan van groot wild: geen wilde zwijnen in Drenthe.

  Lees meer
 • Natuur en leefomgeving

  Natuur in Drenthe

  De huidige natuurgebieden moeten we goed onderhouden. En we moeten ervan kunnen genieten

  Lees meer
 • Natuur en leefomgeving

  Wolf

  Wij kiezen voor het schaap en niet voor de wolf!

  Lees meer
 • Financiën

  Belasting: de opcenten

  Geen lastenverzwaringen voor inwoners en bedrijven

  Lees meer
 • Financiën

  Financieel beleid

  Een financieel beleid met heldere keuzes: we gaan erover of we gaan er niet over

  Lees meer
 • Energie

  Energie Innovatie

  We willen een proeftuin in Drenthe voor nieuwe energiesystemen.

  Lees meer
 • Energie

  Windenergie

  Windmolens onder bepaalde omstandigheden

  Lees meer
 • Energie

  Zonne-energie

  Zonnepanelen vooral op daken, niet op vruchtbare landbouwgrond

  Lees meer
 • Samenleving

  Duurzaamheid & Innovatie

  Economisch duurzaam is pas echt duurzaam

  Lees meer
 • Samenleving

  LHBTI’s

  Discriminatie is onacceptabel en niet normaal.

  Lees meer
 • Samenleving

  Sport

  De VVD steunt grote sportevenementen

  Lees meer
 • Samenleving

  Veiligheid

  Geen vrijheid zonder veiligheid

  Lees meer
 • Samenleving

  Vitaal platteland

  Goed wonen, werken en bereikbare voorzieningen op het platteland

  Lees meer
 • Samenleving

  Zorg

  Goede en toegankelijke zorg voor iedereen

  Lees meer
 • Overheid

  Kleine Overheid

  De VVD wil een kleine overheid. Ook voor de provincie.

  Lees meer
 • Overheid

  Maatwerk waar mogelijk

  Regelgeving mag niet belemmerend werken

  Lees meer
 • Kunst en cultuur

  Erfgoed

  Cultureel erfgoed is een belangrijke drager van de Drentse cultuur

  Lees meer
 • Kunst en cultuur

  Evenementen

  We willen meer culturele evenementen die de provincie laten bruisen.

  Lees meer
 • Kunst en cultuur

  Musea

  De VVD wil dat het verhaal van Drenthe nog meer wordt uitgedragen.

  Lees meer
 • Europa

  Europabeleid

  De VVD wil een actief Europabeleid in Drenthe

  Lees meer