• Standpunten

  KANDIDATENLIJST ...

  Hier de lijst met kandidaten voor de komende Statenverkiezingen. Een bijzondere lijst, met bijzondere kandidaten.

  Lees meer
 • Wonen

  Keuzevrijheid

  Zelf kiezen waar je woont.

  Lees meer
 • Water

  Water en waterberging

  Schoon water en droge voeten

  Lees meer
 • Werk en economie

  MKB

  De VVD ondersteunt het Midden- en Kleinbedrijf.

  Lees meer
 • Werk en economie

  Recreatie & Toerisme

  Een belangrijke sector met veel kansen voor verdere groei.

  Lees meer
 • Werk en economie

  Werkgelegenheid

  De VVD wil werkgevers faciliteren

  Lees meer
 • Verkeer en vervoer

  Groningen Airport Eelde

  Een luchthaven in de provincie hoort bij een goede bereikbaarheid.

  Lees meer
 • Verkeer en vervoer

  Openbaar vervoer

  De VVD wil openbaar vervoer op maat.

  Lees meer
 • Verkeer en vervoer

  Scheepvaart

  De VVD ondersteunt de beroepsmatige en de recreatieve scheepvaart.

  Lees meer
 • Verkeer en vervoer

  Wegen

  De VVD wil een goede doorstroming voor het verkeer op de weg.

  Lees meer
 • Samenleving

  Duurzaamheid

  Economisch duurzaam is past echt duurzaam.

  Lees meer
 • Samenleving

  Geluk

  Geluk is: zelf je keuzes kunnen maken

  Lees meer
 • Samenleving

  Jongeren

  Jongeren verdienen kansen

  Lees meer
 • Samenleving

  Ouderen

  Ouder worden zoals je dat zelf wilt.

  Lees meer
 • Samenleving

  Snel internet

  De VVD Drenthe wil dat de hele provincie beschikt over snel internet. Ook de buitengebieden.

  Lees meer
 • Samenleving

  Sport

  De VVD steunt grote sportevenementen

  Lees meer
 • Samenleving

  Vitaal platteland

  Goed wonen, werken en bereikbare voorzieningen op het platteland

  Lees meer
 • Samenleving

  Zorg

  De VVD wil zorg van hoge kwaliteit, voor iedereen toegankelijk.

  Lees meer
 • Overheid

  Kleine Overheid

  De VVD is vóór een kleine, compacte overheid. Dat geldt ook voor de provincie.

  Lees meer
 • Overheid

  Maatwerk waar mogelijk ...

  Wat de VVD betreft bevatten provinciale verordeningen altijd ruimte voor maatwerk-beslissingen.

  Lees meer
 • Overheid

  Regels

  De VVD wil geen extra provinciale regels bovenop de wetgeving uit Den Haag en Brussel.

  Lees meer
 • Overheid

  Regiovisie Groningen-Assen

  De samenwerking in de regio Groningen-Assen moet zich richten op bereikbaarheid en economie.

  Lees meer
 • Onderwijs

  Arbeidsmarkt en onderwijs

  De VVD wil een goed aanbod van hoger- en middelbaar onderwijs in Drenthe. Met opleidingen die aansluiten op de vraag van de arbeid

  Lees meer
 • Natuur en leefomgeving

  Groot wild

  De VVD is zeer terughoudend met het toestaan van groot wild. En wil geen wilde zwijnen in Drenthe.

  Lees meer
 • Natuur en leefomgeving

  Natuur in Drenthe

  De huidige natuurgebieden moeten we goed onderhouden. En we moeten ervan kunnen genieten.

  Lees meer
 • Natuur en leefomgeving

  Steenmarters en roeken

  De VVD vindt dat de Provincie bestrijding moet toestaan

  Lees meer
 • Kunst en cultuur

  Erfgoed

  Cultureel erfgoed is een belangrijke drager van de Drentse cultuur.

  Lees meer
 • Kunst en cultuur

  Evenementen

  Culturele evenementen laten de provincie bruisen

  Lees meer
 • Kunst en cultuur

  Musea

  Musea: zowel voor de inwoners zelf als voor toeristen

  Lees meer
 • Financiën

  Belasting: de opcenten

  De VVD wil geen lastenverzwaringen voor inwoners en bedrijven. De automatische indexatie van de opcenten op de motorrijtuigenbelas

  Lees meer
 • Financiën

  Financieel beleid

  Uitgangspunt voor het financieel beleid is dat de VVD heldere keuzes wil maken: we gaan erover of we gaan er niet over.

  Lees meer
 • Financiën

  Huishoudboekje op orde

  De VVD wil een sluitende provinciale begroting. Evenals een degelijk financieel beleid. Gebaseerd op transparantie en volgbaarheid

  Lees meer
 • Europa

  Europabeleid

  De VVD wil een actief Europabeleid in Drenthe.

  Lees meer
 • Energie

  Windenergie

  Windenergie maakt onderdeel uit van de energietransitie. Deze is noodzakelijk om minder afhankelijk te worden van fossiele brandst

  Lees meer
 • Agrarische sector

  Bouwblokken

  De VVD vindt: geef groei de ruimte.

  Lees meer
 • Agrarische sector

  de PAS

  De PAS mag het toekomstperspectief van boeren niet belemmeren.

  Lees meer