Agrarische Speerpunten

De agrarische sector is van groot economisch en landschappelijk belang voor Drenthe. De VVD wil dat de agrarische sector een speerpunt wordt van het economisch beleid. We zetten ons in voor behoud en - waar mogelijk - versterking van de kracht van de agrarische economie. Onder andere door het ondersteunen van innovatie. Agrarische bedrijven met toekomstperspectief moeten de ruimte krijgen om te groeien.