Agrarische Speerpunten

De VVD ziet de agrarische sector als belangrijke drager van het landelijk gebied. Niet alleen op economisch maar ook op sociaal gebied. Deze sector verdient onze steun.

De VVD zet in op duurzame en economisch rendabele landbouw. We versterken de agrarische structuur van het gemengd grondgebruik (akkerbouw en veeteelt) in Drenthe. Daarnaast moet er ruimte zijn voor innovatie.

Precisielandbouw voorziet in een verdere verduurzaming van de sector. De VVD wil hier meer op inzetten. Dat biedt tevens kansen voor economische groei en export van kennis.

De combinatie van tuinbouw en industrie in het tuinbouwgebied van Erica en Klazienaveen biedt kansen ten aanzien van de energietransitie. De VVD wil dit ondersteunen.

We zien kansen om de agrisector aan te laten sluiten op ontwikkelingen bij Chemport Europe (de chemieclusters in Emmen en Delfzijl): de sector kan plantaardige materialen leveren als grondstof.