• JAN HUITEMA BOEKT BRUSSELSE MESTZEGE

  25 November − Het is VVD-Europarlementariër Jan Huitema gelukt om - na jaren van lobbyen en actievoeren - zijn plannen om van drijfmest ook kunstmest te maken door het Europees Parlement te loodsen. Dat kostte Jan veel behendigheid en vasthoudendheid. Want de tegenstand van de kunstmest-lobby was taai. Maar eindelijk: drijfmest wordt niet langer gezien als een schadelijk afvalproduct. Maar als een potentiële groene kunstmestvervanger. Lees verder

 • HENK BRINK PRESENTEERT BANENPLAN DRENTHE 4.0

  22 November − Afgelopen donderdag heeft Henk Brink, samen met collega-gedeputeerde Stelpstra, het Banenplan Drenthe 4.0 gepresenteerd. Een opzienbarend Plan, dat voorziet in de opvang en omscholing van de meer dan 7.000 banen die door het stoppen van de gaswinning op de tocht komen te staan. Henk Brink: “We moeten niet afwachten tot die mensen op straat staan. We moeten ze nu al de kans bieden om zich om te scholen. We willen van de achterstand een voorsprong maken.” Lees verder

 • VVD DRENTHE KOMT MET DEFINITIEVE KIESLIJST

  20 November − Tijdens een extra ALV heeft de VVD Drenthe gisteravond haar definitieve Kieslijst voor de komende Statenverkiezingen vastgesteld. Het is een uitstekende lijst geworden. Met op de eerste 3 plaatsen lijsttrekker Henk Brink, huidig Fractievoorzitter Willemien Meeuwissen en financieel woordvoerder Jan Smits. Direct daarna treffen we nieuwe gezichten aan. Lees verder

 • SNELLE SPITSTREIN MOET STOPPEN IN ASSEN

  10 November − De Drentse VVD is duidelijk: de snelle spitstrein van Amsterdam naar Groningen moet een tussenstop krijgen in Assen. Zelfs al betekent dat een ‘vertraging’ van enkele minuten. Fractievoorzitter Willemien Meeuwissen: “Drenthe wordt anders niet alleen overgeslagen, de Drenten worden in de kou gezet. Ik heb een motie met die strekking in voorbereiding. Ik heb al steun van de PvdA en 50+, en verwacht ook dat andere partijen achter deze motie gaan staan.” Lees verder

 • SCHADE WOLF SNEL AFHANDELEN

  05 November − Op woensdag 31 oktober jongstleden ging de VVD Statenfractie op werkbezoek bij Staatsbosbeheer in Zwartemeer. De VVD vindt de Drentse natuur en daarmee ook het natuurbeheer belangrijk, zowel voor onze inwoners zelf als voor de toeristen. Daarbij gaat het om het beleven, het beschermen, maar ook het benutten van de natuur. Staatsbosbeheer speelt hierin een grote rol. Lees verder

 • HENK BRINK OPNIEUW LIJSTTREKKER

  23 October − Tijdens de Algemene Leden Vergadering van de VVD Drenthe op maandag 22 oktober is Henk Brink opnieuw en unaniem herkozen tot lijsttrekker bij de komende Statenverkiezingen. Hetgeen hem op een daverend applaus kwam te staan. Want Henk kan niet alleen bogen op een uitstekende staat van dienst binnen het huidige College, hij is ook de gedroomde voorman in de komende verkiezingsstrijd. Lees verder

 • TAART VAN DE STATEN NAAR TYNAARLO

  21 October − Afgelopen week was de VVD Statenfractie op werkbezoek bij Knoop Baggerwerken en Waterking in Tynaarlo. Van die gelegenheid maakte Statenlid Jan Smits gebruik om aan eigenaar en grondlegger Jacob Knoop de Taart van de Staten uit te reiken. Want, vond Jan: “Waterking is gespecialiseerd in het werken in nat/droge omstandigheden. Met zogenaamde amfibische graafmachines, machines die ze zelf ontwikkeld hebben. En dat is echt een gat in de markt.” Lees verder

 • HENK BRINK FIETST VAMBERG OPEN

  21 October − Op donderdag 18 oktober jl. heeft VVD-gedeputeerde Henk Brink de nieuwe fietsroute op de VAMberg in Wijster officieel geopend. Dat deed hij door - toegejuicht door honderden bezoekers - de berg op te fietsen. Hetgeen hem bij nader inzien toch niet gemakkelijk afging: “Ik ben daarvoor tijdig in training gegaan. Maar daarbij heb ik mezelf lelijk geblesseerd. Dus de toegekende Bolletjestrui is niet helemaal terecht. Ik zat zwaar onder de antibiotica…” Lees verder

 • HA FIJN, VVD-WIJN

  16 October − De VVD maakt weer gebruik van een wijn-actie om de nodige financiën bij elkaar te krijgen. Voor de komende verkiezingscampagne in maart. De Statenfractie heeft hoogstpersoonlijk - samen met wijnleverancier (en VVD-er) Ron Zingstra van Slijterij Beilen - een uiterst puik palet wijnen geselecteerd. Verkrijgbaar per doos met 6 flessen voor de luttele somma van € 50,- Lees verder

 • VRAGEN OVER WILDGROEI AAN ZONNE-AKKERS

  11 October − De VVD heeft schriftelijke vragen gesteld over de dreigende wildgroei aan zonne-akkers in verschillende gemeentes. Zij wil van het College weten hoe deze nieuwe plannen zich verhouden tot de zojuist aangenomen Omgevings Visie. Statenlid Ton Serlie: “Daarin staat duidelijk aangegeven, dat gemeenten binnen hun eigen grenzen een grote mate van vrijheid hebben. Maar voor grootscheepse zonne-akkers blijft regie van de Provincie noodzakelijk.” Lees verder

 • STERK LIBERALE OMGEVINGS VISIE

  09 October − De nieuwe OmgevingsVisie die vorige week werd goedgekeurd, draagt een zeer duidelijk liberaal stempel. Het aantal dwingende regels is sterk teruggebracht en de rol van de Gemeenten is sterk toegenomen. Terwijl de rol van de Provincie juist is verminderd. VVD-Statenlid Ton Serlie: ““Lokaal regelen wat lokaal geregeld kan worden. Gemeenten zijn, zoals we dat noemen, de Eerste Overheid. En zo hoort het ook...” Lees verder

 • VVD: LANDBOUW EN NATUUR GAAN GOED SAMEN

  30 September − Op woensdag 26 september ging de VVD-Statenfractie op werkbezoek bij Melkveebedrijf Benning in Lheebroek. Aan de ene kant een typisch familiebedrijf met Educatieboerderij. Maar aan de andere kant een hypermodern en duurzaam melkveebedrijf met 350 koeien en 200 stuk jongvee. Statenlid Jan Luuk Stel: “Moderne en duurzame boerenbedrijven hebben de toekomst. En gaan heel goed samen met de natuur.” Lees verder

 • VVD wil snel(ler) starten met de N34

  23 September − De Statenfractie van de VVD steunt Gedeputeerde Henk Brink in z’n voortvarendheid om de N34 zo snel mogelijk aan te pakken. Om die reden is de VVD uiterst content met de behandeling van de Startnotitie tijdens de Commissie Omgevingsbeleid (OGB). VVD-Statenlid Johan Baltes: “De N34 is niet alleen een verkeersader, de N34 heeft ook een belangrijke economische functie. Veiligheid, bereikbaarheid en doorstroming zijn daarbij de belangrijkste thema’s. Juist op deze terreinen doen zich nu knelpunten voor.” Lees verder

 • VVD: Shell moet investeren in het Noorden

  17 September − De Drentse Statenfractie van de VVD heeft vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten over de voorgenomen investeringen van Shell in de Nederlandse economie. Shell heeft aangekondigd ruim 200 banen en vele miljoenen te willen investeren. Maar die investeringen lijken allemaal in de Randstad terecht te gaan komen. VVD-Statenlid Paul Moltmaker: “Dat vinden we niet terecht. Shell heeft in deze regio nog wel wat goed te maken…” Lees verder

 • Henk Brink start ontwikkeling VAM-berg

  30 August − Op woensdag 29 augustus jl. gaf VVD-gedeputeerde Henk Brink, samen met VVD-wethouder Anique Snijders, het startsein voor een nieuwe fietsroute op de enige berg die Drenthe rijk is: de VAM-berg. Binnen 2 maanden moet daar een fietstracé worden aangelegd van meer dan 2 kilometer. Ook komen er wandelpaden en een mountainbike-route. Lees verder

 • Henk Brink opent OV-Hub in Borger

  22 July − Afgelopen week opende VVD-Gedeputeerde Henk Brink het nieuwe Openbaar Vervoersknooppunt langs de N34 in Borger. De nieuwe Hub moet een plek worden waar reizigers met Openbaar Vervoer bij elkaar komen en om verder te reizen. Henk Brink: “Hubs zijn een probaat middel om mensen uit de auto en in het OV te krijgen. Daarvoor moeten we die Hubs voor de reiziger aantrekkelijker maken.” Lees verder

 • VVD ziet ze vliegen

  16 July − Op vrijdag 13 juli jl. gingen de VVD-fracties van de Drentse Staten en Assen, samen met andere belangstellenden, op werkbezoek. Naar de Drone Hub op Groningen Airport Eelde (GAE). Waarin opgenomen de Omnidrones Academy van de Asser ondernemer Egbert Swierts. Het moet een unieke combinatie worden: vliegveld en drones. Normaal gesproken 2 strikt gescheiden werelden. Maar op initiatief van Egbert Swiers en Gedeputeerde Henk Brink bij GAE juist geïntegreerd. Lees verder

 • VVD Zomer BBQ: een traditie in wording

  10 July − Ruim 50 leden en belangstellenden waren afgelopen vrijdag afgekomen op de BBQ van de VVD Drenthe. Ze werden welkom geheten door Statenfractievoorzitter Willemien Meeuwissen en Regiovertegenwoordiger Agnes Klinkenberg. “Het gaat goed met de VVD Drenthe”, constateerde Willemien Meeuwissen terecht, “Het College onder aanvoering van Henk Brink stoomt maar door. Het ene na het andere plan wordt succesvol afgeleverd. Zowel op het gebied van economie als bereikbaarheid, toerisme & recreatie.” Lees verder

 • VVD Drenthe: afschieten wolf niet aan de orde

  07 July − Er is in Drenthe veel commotie ontstaan na VVD-vragen in de Tweede Kamer over de komst van de wolf naar Nederland. Daarbij werd de indruk gewekt als zou de VVD voorstander zijn van afschieten. “Onzin,” vindt VVD-Statenlid Jan Luuk Stel, “afschieten is wat ons betreft niet aan de orde. Dat is simpelweg niet toegestaan, de wolf is en blijft een beschermde diersoort. Trouwens, bij wolven is dat zinloos. Dan komt er gewoon een nieuwe roedel voor terug.” Lees verder

 • VVD zoekt kandidaat-Statenleden

  04 July − Op maandag 9 juli a.s. organiseert de VVD Assen een Informatie Avond voor kandidaten voor zowel de Provinciale Verkiezingen als de Waterschaps Verkiezingen. Deelnemers worden in verschillende gespreksrondes bijgepraat over wat er komt kijken bij de kandidaatstelling, de werving & selectie en de bijbehorende eisen. De avond is vooral bedoeld om mensen politiek actief te maken. Om te laten zien wat er komt kijken bij een carrière in de politiek. Lees verder