• VVD: voorwaarde aan steun FC Emmen

  08 juni − Ook de VVD Drenthe is hartstikke trots op de behaalde resultaten van FC Emmen. Het is volstrekt uniek dat komend seizoen wedstrijden tegen voetbalclubs als PSV, Ajax en Feyenoord op Drentse bodem afgewikkeld gaan worden. En de Statenfractie is zich bewust van het feit, dat FC Emmen alle steun verdient in de Eredivisie. Maar daarmee is niet automatisch gezegd, dat de Provincie ook financieel moet bijdragen aan de club. Toch steunt de VVD een Provinciale subsidie van € 500.000 aan FC Emmen. Lees verder

 • VVD: voorstel Proeftuin Energiesystemen

  07 juni − De VVD heeft, bij de algemene beschouwingen in Provinciale Staten, een voorstel gedaan dat moet zorgen voor Proeftuinen voor Nieuwe Energiesystemen in Drenthe. Want volgens initiatiefnemer en fractievoorzitter Willemien Meeuwissen gaan we het in de toekomst niet redden met het huidige top down energiesysteem: “We moeten niet alleen toe naar andere energiebronnen en andere systemen voor opslag en distributie, maar het betekent ook dat we het energienetwerk moeten aanpassen, ons gedrag moeten veranderen, en wetten en regels moeten aanpassen. En dat alles in een goed samenspel dat in de praktijk ook echt werkt”. Zij kreeg hierbij bijval van de SP, GroenLinks, het CDA en Sterk Lokaal. Lees verder

 • “…Bij teruggang insecten niet direct wijzen naar boeren…”

  01 juni − VVD-Statenlid Jan Luuk Stel heeft grote moeite met de beschuldigende vinger in de richting van de landbouw als het gaat om de teruggang in insecten. Ook de constatering dat het aan de boeren ligt dat het slecht gaat met de natuur vindt hij veel te kort door de bocht: “De agrarische sector zou veroorzaker zijn van dit probleem. Dat beweren is niet verstandig en ook niet terecht. Daarmee wordt bovendien de constructieve samenwerking tussen landbouw en natuur op het spel gezet.” Lees verder

 • Jaarlijkse VVD BBQ

  26 mei − In tegenstelling tot eerder berichten wordt de jaarlijkse BBQ opnieuw gehouden in de Warrel te Westerbork. Dat ligt lekker centraal, is bere-gezellig en tot in de puntjes verzorgd. Daar hebben we vorig jaar uitstekende ervaringen opgedaan. Graag tijdig opgeven, dan kunnen de biefstukken en speklappen alvast besteld worden. De datum is vrijdag 6 juli a.s. Lees verder

 • Werk van/voor Drenthe

  18 mei − Ziezo, de Promotiedagen zitten erop. Ze waren weer een doorslaand succes. Niet alleen veel VVD-ers gesproken, maar vooral ook veel ondernemers. De VVD stond er als enige politieke partij. En dat zegt genoeg…. Immers, de VVD is de ondernemers-partij bij uitstek. Of, zoals Statenlid Johan Baltes het zo treffend omschreef: “Dit is een vindplaats van bruikbare informatie voor politieke partijen!” Lees verder

 • Slim omgaan met Zonnepanelen

  25 april − De Drentse VVD is vóór zonnepanelen, maar tégen het gebruik van kostbare landbouwgrond daarvoor. VVD-Statenlid Jan Luuk Stel zou graag zien dat er slimmer gebruik wordt gemaakt van - wat hij noemt - dubbelfuncties: “Een combinatie van zonnepanelen op plekken met een andere functie. Zoals zonnepanelen op daken van schuren en bedrijfsgebouwen. Maar ook in waterbergingsgebieden of op minder bruikbare gronden.” Lees verder

 • VVD: Meer ruimte voor vakantieparken

  14 april − Tijdens een werkbezoek van de Drentse Staten aan het Land van Bartje in Ees, voelde de Drentse VVD zich krachtig gesteund in haar wens voor meer ruimte voor vakantieparken. Zowel letterlijk als figuurlijk. Woordvoerder Ton Serlie: "Drentse vakantieparken moeten kunnen blijven vernieuwen, blijven ontwikkelen. Ze moeten steeds iets nieuws bieden om toeristen te blijven trekken. Daarvoor hebben ze die ruimte hard nodig." Lees verder

 • Symposium Mobiliteit 2040 geslaagd

  11 april − VVD RegioNoord kan terugzien op een geslaagd Symposium Mobiliteit 2040. Daar stond de toekomst van het vervoer over de weg, het spoor, het water en de lucht centraal. Zowel de uitdagingen als de knelpunten kwamen uitgebreid aan de orde. Het Symposium werd afgelopen zaterdag gehouden in het Fries Congrescentrum in Drachten. Er waren ruim 50 deelnemers. Lees verder

 • VVD vreest werkgelegenheids-effecten Gasbesluit

  31 maart − De VVD Drenthe is uiterst verheugd over het doortastende besluit van VVD-minister Wiebes over het resoluut dichtdraaien van de Groninger gaskraan. Maar maakt zich tegelijkertijd wel grote zorgen over de gevolgen die dat heeft voor de werkgelegenheid in de regio. VVD-Statenlid Paul Moltmaker: “In Drenthe zijn daar vele duizenden banen mee gemoeid. De Provincie moet zich extra inspannen om de werkgelegenheid te behouden.” Lees verder

 • VVD stelt vragen over verkeersveiligheid

  30 maart − VVD Statenlid Johan Baltes heeft schriftelijke vragen gesteld aan het College over het toenemend aantal (dodelijke) ongelukken op de Drentse Provinciale wegen. Het is vooral de vraag of het Programma ’Samen op Weg naar Nul’ nog wel zoveel effect heeft. Immers, uit een groot wegenonderzoek door de TU Delft en RTL blijkt, dat de meeste zware ongelukken plaats vinden op Provinciale wegen. En een aantal van die Drentse wegen scoren slechter dan gemiddeld. Lees verder

 • Op Werkbezoek bij Gebiedscoöperatie

  29 maart − Afgelopen week bracht een delegatie van de Statenfractie een werkbezoek aan de Gebiedscoöperatie Zuidwest Drenthe (GCZWD) in Ruinerwold. De Gebiedscoöperatie brengt Overheid, Onderwijs en Ondernemerschap tezamen. Om zo innovaties tot stand te brengen en de regionale en lokale economie te stimuleren. De GCZWD richt zich o.a. op het gebruik van regionale grondstoffen voor regionale fabricage van producten voor regionale afnemers. Dit levert innovatie en banen op in de regio. Lees verder

 • VVD in Drenthe groeit

  24 maart − De VVD in Drenthe kan terugkijken op succesvolle verkiezingen. Voorzitter van de Statenfractie Willemien Meeuwissen: “We zijn in de gemeenteraden in totaal met 7 zetels gegroeid, nergens hebben we zetels ingeleverd. En dat is echt opmerkelijk. Want veel grote landelijke partijen hebben moeten inleveren. Soms zelfs fors. Zetels die vooral naar lokale partijen gingen. Bij de VVD is dat niet gebeurd, en daar ben ik blij mee. Het geeft aan dat de politieke lijn van de VVD ook in Drenthe wordt gesteund.” Lees verder

 • Symposium over Bereikbaarheid

  23 maart − De Statenfracties van de VVD Groningen, Friesland en Drenthe organiseren samen een Symposium over het thema Bereikbaarheid. Het Symposium wordt gehouden op zaterdag 7 april a.s. in het Fries Congres Centrum in Drachten. Van 10.00 uur (inloop vanaf 9.30) tot 14.00 uur. Belangstellenden kunnen zich tot 2 april aanmelden bij secretaris@regionoord.vvd.nl Lees verder

 • VVD zoekt Vrouwen

  23 maart − De Gemeenteraadsverkiezingen zijn nog niet achter de rug, of de VVD Drenthe is al op zoek naar meer vrouwen. Vrouwen met politieke interesse die de ambitie hebben om een actieve rol te gaan spelen. Fractievoorzitter Willemien Meeuwissen: “We hebben over vrouwen in de Drentse VVD niet te klagen. Maar, er kunnen er nog zeker wel een paar bij. En we willen die vrouwen goed op hun toekomstige taak voorbereiden.” Lees verder

 • VVD Assen start OuderenContact

  28 februari − De VVD Assen is gestart met OuderenContact. Daarbij gaan liberale senioren gericht de ontmoeting aan met ouderen. Op koffieochtenden, ouderenbijeenkomsten etc. Ze vragen gericht, betrokken en belangstellend naar de mening, problemen en vragen van ouderen. En voorzien daarmee in een enorme behoefte. Willemien Meeuwissen, voorzitter van de VVD-Statenfractie, vindt dit een mooi initiatief. Lees verder

 • VVD wil Nederlandse gevangen naar Veenhuizen

  22 februari − Natuurlijk is de Drentse VVD teleurgesteld door het vertrek van de Noorse gevangen uit Norgerhaven in Veenhuizen. Maar, de VVD wil niet bij de pakken gaan neerzitten: “We moeten nu direct aan de slag om ervoor te zorgen dat die gevangenissen weer vol komen. Is het niet met Noren, dan toch in ieder geval met Nederlandse gevangenen. Lees verder

 • VVD: Opluchting over schrappen wachtruimte boven Zuidwest Drenthe

  22 februari − De VVD Statenfractie vindt het verstandig van VVD-minister Cora van Nieuwenhuizen om het besluit over de uitbreiding van vliegveld Lelystad een jaar uit te stellen. En de Fractie is opgelucht dat de ‘wachtruimte in de lucht’ boven Zuidwest Drenthe is geschrapt. Statenlid Johan Baltes: “Het siert de Minister dat ze meer tijd wil om de plannen te bestuderen. En dat ze gaat voor zorgvuldigheid boven snelheid. Wij vinden dat een verstandige en ook moedige beslissing.” Lees verder

 • Taart voor ZaandDorpen op Glas(vezel)

  18 februari − Woensdag 14 februari reikte Willemien Meeuwissen de Taart van de Staten uit aan Herbert Beuling en Jacob Melissen van de stichting ZDOG. Ook Arend Steenbergen van de VVD Hoogeveen was erbij. De Taart was de beloning voor de fantastische inzet van ZDOG bij het aansluiten van Pesse, Fluitenberg en Stuifzand op snel internet via glasvezel. Die klus moet eind van dit jaar geklaard zijn. Lees verder

 • VVD Drenthe: Geen rechtsongelijkheid bij schade aardbeving

  09 februari − Het is de VVD Drenthe een doorn in het oog dat er rechtsongelijkheid bestaat bij de afhandeling van aardbevingschade. VVD Fractievoorzitter Willemien Meeuwissen: “Het nieuwe schadeprotocol geldt nu voor het Groninger Veld en de gasopslag bij Langelo. Maar het moet óók gelden voor eventuele schades van andere velden. Niet alleen voor inwoners van Drenthe, maar zelfs voor iedereen in Nederland.” Lees verder

 • VVD: investeren in Vliegveld Hoogeveen

  07 februari − De VVD Hoogeveen en de VVD Drenthe zijn grote voorstanders van forse investeringen in Vliegveld Hoogeveen. Want het gebruik ervan zou in de komende jaren wel eens verdubbeld kunnen worden. Niet alleen met vliegverkeer, maar in toenemende mate ook met parachutespringen en drone verkeer. Dat bleek tijdens een werkbezoek van de VVD Hoogeveen en de VVD Drenthe. Lees verder