• HA FIJN, VVD-WIJN

  16 oktober − De VVD maakt weer gebruik van een wijn-actie om de nodige financiën bij elkaar te krijgen. Voor de komende verkiezingscampagne in maart. De Statenfractie heeft hoogstpersoonlijk - samen met wijnleverancier (en VVD-er) Ron Zingstra van Slijterij Beilen - een uiterst puik palet wijnen geselecteerd. Verkrijgbaar per doos met 6 flessen voor de luttele somma van € 50,- Lees verder

 • VRAGEN OVER WILDGROEI AAN ZONNE-AKKERS

  11 oktober − De VVD heeft schriftelijke vragen gesteld over de dreigende wildgroei aan zonne-akkers in verschillende gemeentes. Zij wil van het College weten hoe deze nieuwe plannen zich verhouden tot de zojuist aangenomen Omgevings Visie. Statenlid Ton Serlie: “Daarin staat duidelijk aangegeven, dat gemeenten binnen hun eigen grenzen een grote mate van vrijheid hebben. Maar voor grootscheepse zonne-akkers blijft regie van de Provincie noodzakelijk.” Lees verder

 • STERK LIBERALE OMGEVINGS VISIE

  09 oktober − De nieuwe OmgevingsVisie die vorige week werd goedgekeurd, draagt een zeer duidelijk liberaal stempel. Het aantal dwingende regels is sterk teruggebracht en de rol van de Gemeenten is sterk toegenomen. Terwijl de rol van de Provincie juist is verminderd. VVD-Statenlid Ton Serlie: ““Lokaal regelen wat lokaal geregeld kan worden. Gemeenten zijn, zoals we dat noemen, de Eerste Overheid. En zo hoort het ook...” Lees verder

 • VVD: LANDBOUW EN NATUUR GAAN GOED SAMEN

  30 september − Op woensdag 26 september ging de VVD-Statenfractie op werkbezoek bij Melkveebedrijf Benning in Lheebroek. Aan de ene kant een typisch familiebedrijf met Educatieboerderij. Maar aan de andere kant een hypermodern en duurzaam melkveebedrijf met 350 koeien en 200 stuk jongvee. Statenlid Jan Luuk Stel: “Moderne en duurzame boerenbedrijven hebben de toekomst. En gaan heel goed samen met de natuur.” Lees verder

 • VVD wil snel(ler) starten met de N34

  23 september − De Statenfractie van de VVD steunt Gedeputeerde Henk Brink in z’n voortvarendheid om de N34 zo snel mogelijk aan te pakken. Om die reden is de VVD uiterst content met de behandeling van de Startnotitie tijdens de Commissie Omgevingsbeleid (OGB). VVD-Statenlid Johan Baltes: “De N34 is niet alleen een verkeersader, de N34 heeft ook een belangrijke economische functie. Veiligheid, bereikbaarheid en doorstroming zijn daarbij de belangrijkste thema’s. Juist op deze terreinen doen zich nu knelpunten voor.” Lees verder

 • VVD: Shell moet investeren in het Noorden

  17 september − De Drentse Statenfractie van de VVD heeft vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten over de voorgenomen investeringen van Shell in de Nederlandse economie. Shell heeft aangekondigd ruim 200 banen en vele miljoenen te willen investeren. Maar die investeringen lijken allemaal in de Randstad terecht te gaan komen. VVD-Statenlid Paul Moltmaker: “Dat vinden we niet terecht. Shell heeft in deze regio nog wel wat goed te maken…” Lees verder

 • Henk Brink start ontwikkeling VAM-berg

  30 augustus − Op woensdag 29 augustus jl. gaf VVD-gedeputeerde Henk Brink, samen met VVD-wethouder Anique Snijders, het startsein voor een nieuwe fietsroute op de enige berg die Drenthe rijk is: de VAM-berg. Binnen 2 maanden moet daar een fietstracé worden aangelegd van meer dan 2 kilometer. Ook komen er wandelpaden en een mountainbike-route. Lees verder

 • Henk Brink opent OV-Hub in Borger

  22 juli − Afgelopen week opende VVD-Gedeputeerde Henk Brink het nieuwe Openbaar Vervoersknooppunt langs de N34 in Borger. De nieuwe Hub moet een plek worden waar reizigers met Openbaar Vervoer bij elkaar komen en om verder te reizen. Henk Brink: “Hubs zijn een probaat middel om mensen uit de auto en in het OV te krijgen. Daarvoor moeten we die Hubs voor de reiziger aantrekkelijker maken.” Lees verder

 • VVD ziet ze vliegen

  16 juli − Op vrijdag 13 juli jl. gingen de VVD-fracties van de Drentse Staten en Assen, samen met andere belangstellenden, op werkbezoek. Naar de Drone Hub op Groningen Airport Eelde (GAE). Waarin opgenomen de Omnidrones Academy van de Asser ondernemer Egbert Swierts. Het moet een unieke combinatie worden: vliegveld en drones. Normaal gesproken 2 strikt gescheiden werelden. Maar op initiatief van Egbert Swiers en Gedeputeerde Henk Brink bij GAE juist geïntegreerd. Lees verder

 • VVD Zomer BBQ: een traditie in wording

  10 juli − Ruim 50 leden en belangstellenden waren afgelopen vrijdag afgekomen op de BBQ van de VVD Drenthe. Ze werden welkom geheten door Statenfractievoorzitter Willemien Meeuwissen en Regiovertegenwoordiger Agnes Klinkenberg. “Het gaat goed met de VVD Drenthe”, constateerde Willemien Meeuwissen terecht, “Het College onder aanvoering van Henk Brink stoomt maar door. Het ene na het andere plan wordt succesvol afgeleverd. Zowel op het gebied van economie als bereikbaarheid, toerisme & recreatie.” Lees verder

 • VVD Drenthe: afschieten wolf niet aan de orde

  07 juli − Er is in Drenthe veel commotie ontstaan na VVD-vragen in de Tweede Kamer over de komst van de wolf naar Nederland. Daarbij werd de indruk gewekt als zou de VVD voorstander zijn van afschieten. “Onzin,” vindt VVD-Statenlid Jan Luuk Stel, “afschieten is wat ons betreft niet aan de orde. Dat is simpelweg niet toegestaan, de wolf is en blijft een beschermde diersoort. Trouwens, bij wolven is dat zinloos. Dan komt er gewoon een nieuwe roedel voor terug.” Lees verder

 • VVD zoekt kandidaat-Statenleden

  04 juli − Op maandag 9 juli a.s. organiseert de VVD Assen een Informatie Avond voor kandidaten voor zowel de Provinciale Verkiezingen als de Waterschaps Verkiezingen. Deelnemers worden in verschillende gespreksrondes bijgepraat over wat er komt kijken bij de kandidaatstelling, de werving & selectie en de bijbehorende eisen. De avond is vooral bedoeld om mensen politiek actief te maken. Om te laten zien wat er komt kijken bij een carrière in de politiek. Lees verder

 • Zware VVD-delegatie naar Veenhuizen

  03 juli − Op maandag 2 juli brachten de VVD-Tweede Kamerleden Foort van Oosten (Justitie) en Arno Rutte (Veiligheid) een uitgebreid werkbezoek aan Veenhuizen. Zij werden daarbij vergezeld door Gedeputeerde Henk Brink en VVD-Statenlid Jan Smits. Er werd een uitgebreid bezoek gebracht aan de inrichtingen Esserheem, Groot Bankenbos en Norgerhaven. Lees verder

 • Regionale Uitvoerings Dienst moet efficiënter

  27 juni − De VVD heeft grote moeite met de gang van zaken bij de Regionale Uitvoerings Dienst (RUD). Die moet voor zowel de Provincie als alle Drentse gemeenten de milieutaken uitvoeren en de naleving controleren. Maar de RUD is er sinds de oprichting in 2013 nog niet in geslaagd die taken volledig en binnen budget uit te voeren. Opnieuw moeten provincie en gemeenten er extra geld voor inzetten. VVD-Statenlid Ton Serlie: “Blijkbaar heerst nog steeds de gedachte dat extra geld wonderen doet.... Lees verder

 • Dankzij Drentse Druk: Veenhuizen Open!

  25 juni − Afgelopen week is bevestigd wat in de wandelgangen al rondzong: de gevangenissen in Veenhuizen blijven open. Daar heeft de druk vanuit de Drentse Statenfracties waaronder de VVD flink aan meegeholpen. Fractievoorzitter Willemien Meeuwissen: “We hebben direct contact gezocht met Den Haag toen een mogelijke sluiting weer oppopte. We willen het Kabinet houden aan de afspraken die er liggen. Namelijk dat bij sluitingen de gevangenissen in het Noorden ontzien zouden worden.” Lees verder

 • Verdubbeling N34 kan van start

  23 juni − Met de voorgenomen verdubbeling van de N34 gaat een oude VVD-wens in vervulling. Daar hoopt de Provincie komend voorjaar nu echt mee van start te kunnen gaan. VVD-Statenlid Johan Baltes: “Dat is niet alleen van doorslaggevend belang voor de bereikbaarheid van Coevorden en Emmen. Maar het betekent tevens een economische impuls voor het bedrijfsleven in de hele regio.” Lees verder

 • 6 juli a.s.: Drentse VVD BBQ

  22 juni − Het dreigt een traditie te worden: de jaarlijkse VVD BBQ van de VVD Drenthe. Dé gelegenheid om zowel leden als politici in het wild tegen te komen, daar een vorkje mee te prikken, een gul glas te drinken en het gesprek mee aan te gaan. Er zijn beroerdere manieren om politiek te bedrijven…. Lees verder

 • VVD: voorwaarde aan steun FC Emmen

  08 juni − Ook de VVD Drenthe is hartstikke trots op de behaalde resultaten van FC Emmen. Het is volstrekt uniek dat komend seizoen wedstrijden tegen voetbalclubs als PSV, Ajax en Feyenoord op Drentse bodem afgewikkeld gaan worden. En de Statenfractie is zich bewust van het feit, dat FC Emmen alle steun verdient in de Eredivisie. Maar daarmee is niet automatisch gezegd, dat de Provincie ook financieel moet bijdragen aan de club. Toch steunt de VVD een Provinciale subsidie van € 500.000 aan FC Emmen. Lees verder

 • VVD: voorstel Proeftuin Energiesystemen

  07 juni − De VVD heeft, bij de algemene beschouwingen in Provinciale Staten, een voorstel gedaan dat moet zorgen voor Proeftuinen voor Nieuwe Energiesystemen in Drenthe. Want volgens initiatiefnemer en fractievoorzitter Willemien Meeuwissen gaan we het in de toekomst niet redden met het huidige top down energiesysteem: “We moeten niet alleen toe naar andere energiebronnen en andere systemen voor opslag en distributie, maar het betekent ook dat we het energienetwerk moeten aanpassen, ons gedrag moeten veranderen, en wetten en regels moeten aanpassen. En dat alles in een goed samenspel dat in de praktijk ook echt werkt”. Zij kreeg hierbij bijval van de SP, GroenLinks, het CDA en Sterk Lokaal. Lees verder

 • “…Bij teruggang insecten niet direct wijzen naar boeren…”

  01 juni − VVD-Statenlid Jan Luuk Stel heeft grote moeite met de beschuldigende vinger in de richting van de landbouw als het gaat om de teruggang in insecten. Ook de constatering dat het aan de boeren ligt dat het slecht gaat met de natuur vindt hij veel te kort door de bocht: “De agrarische sector zou veroorzaker zijn van dit probleem. Dat beweren is niet verstandig en ook niet terecht. Daarmee wordt bovendien de constructieve samenwerking tussen landbouw en natuur op het spel gezet.” Lees verder