Vitale steden en dorpskernen

Leegstand in steden en dorpskernen willen we tegengaan.

We helpen de gemeenten een compacter winkelcentrum te realiseren, waar ruimte is voor nieuwe bedrijvigheid zoals horeca, cultuur en overnachtingsmogelijkheden.  We zien hiervoor graag een vervolg op het Regiostedenfonds en de subsidieregeling Herstructurering Ruimtelijke Kwaliteit.
We ondersteunen gemeenten bij het aanboren van andere (Europese) financieringsbronnen. We willen een doordachte Detailhandelsvisie opstellen. Waarmee we ervoor zorgen dat grootschalige (perifere) projecten worden afgestemd en niet kannibaliserend zijn op het aanwezige aanbod binnen de gemeenten en worden afgestemd op eventuele ontwikkelingen in de buurgemeente. De huidige regierol van de provincie willen we voortzetten en aanscherpen.  
Kleine - en sinds kort ook steeds meer grote retailers - storten zich op de lokale en duurzame kringlopen, nu nog vooral in kleding en meubels maar in de komende jaren ook andere branches. Dat juichen wij toe. Tegelijkertijd lijkt er ook weer plek te komen voor oude ambachten, zoals naaiateliers, houtbewerking en bijvoorbeeld brouwers. Deze initiatieven ondersteunen we.