Natuur in Drenthe

Drenthe kent een flink aantal grotere natuurgebieden en die moeten we koesteren. De VVD is trots op deze gebieden. De afspraken die gemaakt zijn in het NNN (Natuur Netwerk Nederland, voorheen Ecologische Hoofdstructuur) moeten we uitvoeren. Daarmee voldoen we aan de Europese afspraken.

 

Echter, de VVD wil daar bovenop geen extra gronden aankopen voor nieuwe natuur. Bovendien vindt de VVD dat mensen van de natuur moeten kunnen genieten. Natuurgebieden moeten opengesteld worden voor bezoekers. De VVD wil de economische kansen van de natuur meer benutten, door gebruik voor Recreatie & Toerisme toe te staan.

 

De VVD wil een goed en efficiƫnt natuurbeheer. Hierin is een belangrijke rol weggelegd voor bedrijven en particulieren die door middel van het collectief van de Agrarische Natuurvereniging het beheer kunnen uitvoeren.