Financieel beleid

In vergelijking met de meeste andere provincies beschikt de provincie Drenthe over beperkte financiƫle middelen. Behoedzaam financieel beleid, dat gebaseerd is op duidelijke keuzes is daarom extra van belang.

Uitgangspunt voor het financieel beleid is, dat de VVD heldere keuzes wil maken: we gaan erover of we gaan er niet over. Mede als gevolg van het in de afgelopen jaren gevoerde financiƫle beleid, staat de provincie er in financieel opzicht goed voor.