Financieel beleid

Uitgangspunt voor het financieel beleid is dat de VVD heldere keuzes wil maken: we gaan erover of we gaan er niet over.

De Provincie krijgt van de rijksoverheid steeds minder geld. Dat geld moet zorgvuldig worden ingezet. Hierbij moet de Provincie goed kijken waarover zij gaat en waarover niet.

Het takenpakket van de Provincie als bestuurslaag tussen Rijk en Gemeente verandert door de jaren heen. De uitgaven moeten hierop worden aangepast.