Groningen Airport Eelde

Groningen Airport Eelde (GAE) is belangrijk voor heel Noord-Nederland.

Groningen Airport Eelde (GAE) draagt bij aan een goed vestigingsklimaat voor bedrijven, maar is ook van belang voor bijvoorbeeld orgaantransplantaties in het UMCG. We vinden dat het vliegveld tijd verdient om zich verder te ontwikkelen en zien kansen in de nabije toekomst voor elektrisch vliegen met kleine toestellen en de inzet van drones.

Elektrisch vliegen lijkt binnen enkele jaren bereikbaar te zijn en biedt veel kansen voor regionale luchthavens zoals GAE. De VVD wil dat GAE een duurzame basis krijgt voor de exploitatie-financiering vanuit het Rijk bijvoorbeeld door GAE op te nemen in de Schiphol groep. Ook ondersteunen we de duurzaamheidsinitiatieven van GAE van harte. 

We vinden daarom dat GAE een goede positie moet krijgen in de langetermijnvisie van Nederland voor de luchtvaart.