Groningen Airport Eelde

Een luchthaven in de provincie hoort bij een goede bereikbaarheid.

De luchthaven is een belangrijke bouwsteen binnen de vervoersinfrastructuur van Noord-Nederland. Groningen Airport Eelde draagt bij aan het vestigingsklimaat voor bedrijven en is van belang voor de inwoners die er gebruik van kunnen maken.

Nu de baanverlenging een feit is moet de luchthaven zelf laten zien dat groei mogelijk is. De VVD is bereid dat te faciliteren.

De VVD zet zich in voor een verdere ontwikkeling van het gebied rondom de luchthaven.