Laten we samen bouwen

Een huis is meer dan een dak boven je hoofd. Het is je thuis, een plek waar je je veilig en prettig voelt.

Wij willen dat je op ieder moment in je leven een passend huis kunt vinden. Helaas is de woningnood ook in Drenthe groot. Maar liefst één op de vijf mensen is op zoek naar een (beter) passende woning. Daarom moeten er nieuwe huizen worden bijgebouwd, kantoren worden omgebouwd, boerderijen worden gesplitst en ruimte worden gemaakt voor creatieve oplossingen zoals flexwoningen, tiny houses en uitbreidingen op bestaande panden.


De provincie brengt in kaart welke bouwlocaties er nu zijn, waar aan welk type woningen behoefte is en brengt mogelijke nieuwe bouwlocaties in beeld. We dringen bij gemeenten aan op concrete bouwplannen en willen weten wanneer de eerste paal de grond ingaat: hoog tijd voor versnelling van de bouw!