Wolf

De wolf richt veel schade aan onder schapen, koeien en paarden.

Wolf-werende maatregelen blijken regelmatig niet toereikend. De VVD wil een goede schaderegeling, en waar dat mogelijk is binnen de wettelijke regels, moet actief worden opgetreden tegen de wolf. Keuzes maken over welke dieren je in Drenthe wilt hebben is onvermijdelijk. Voor wat betreft de VVD kiezen we voor schaapskuddes en daarmee niet voor de wolf. We willen de mogelijkheden gebruiken die de (Europese) wetgeving biedt om ons te weren tegen de wolf.