Wolf

De VVD volgt de ontwikkelingen met betrekking tot de wolf in Drenthe op de voet. De afgelopen jaren zijn al enkele in het wild levende wolven gezien. De komende jaren zullen we zeker te maken krijgen met meerdere zwervende wolven in onze provincie. Die zich wellicht ook hier proberen te vestigen.


De wolf is een beschermde diersoort en hierin zullen wij de Europese regelgeving blijven volgen. Als dat nodig blijkt, zullen wij ons inzetten om meer ruimte te krijgen voor bestrijding. Wij willen dat de provincie de inwoners goed informeert over de komst van de wolf. Ook vindt de VVD het heel belangrijk dat de provincie preventieve maatregelen ondersteunt en zorgt voor een goede en vlotte schade-afhandeling.