Duurzaamheid & Innovatie

De VVD vindt het belangrijk dat spaarzaam wordt omgegaan met grondstoffen en energie. De Provincie vervult hierin een voorbeeldrol en kan bijvoorbeeld innovaties ondersteunen. Wel kijkt de VVD kritisch naar alle voorgestelde maatregelen. Waarbij een belangrijk punt de economische duurzaamheid is. Want pas als maatregelen niet alleen ecologisch maar ook economisch duurzaam zijn, slaan ze blijvend aan in de maatschappij. Alleen dan heeft het zin om verduurzaming vanuit de provincie te stimuleren. 

 

De VVD is ervan overtuigd dat Duurzaamheid & Innovatie de economie kunnen versterken. Bijvoorbeeld door in te zetten op de waterstofeconomie: een economie met waterstof als belangrijkste energiebron. Dit biedt enorme economische kansen voor de Regio Emmen (Emmtec terrein) en bijvoorbeeld voor bedrijven als Resato in Assen

 

Ook het ontwikkelen van toepassingen voor het Internet of Things (IoT) is een goed voorbeeld van Innovatie & Duurzaamheid. Die tegelijk zorgen voor een economische impuls. Wereldwijde maatschappelijke uitdagingen, zoals verduurzaming, gezondheid en voedselveiligheid vragen om innovatie. In de bouw, de maakindustrie, de zorg of in het transport: overal liggen kansen voor slimmere oplossingen. Kansen voor milieubewust ondernemen én het verhogen van de economische winst.

 

We willen innovaties in Drenthe stimuleren door belemmerende regelgeving te verminderen en in te zetten op eenvoudigere procedures. Ook zetten we in op een excellente digitale infrastructuur in heel Drenthe. Om daarmee innovatie, milieubewust ondernemen en start ups te faciliteren en te stimuleren.