Kleine Overheid

De VVD is vóór een kleine, compacte overheid. Dat geldt ook voor de provincie. De provincie dient zich te richten op de kerntaken waarvoor zij aan de lat staat. Niets meer en niets minder. En deze taken dienen zo efficiënt mogelijk te worden uitgevoerd.

 

We zijn voorstander van natuurlijke samenwerkingsverbanden. Waarbij provinciegrenzen geen belemmering voor die samenwerking mogen vormen En we willen voortzetting van de intensieve en daadkrachtige samenwerking met de Drentse gemeenten. Met behoud van ieders eigen verantwoordelijkheid.