Kleine Overheid

De VVD is vóór een kleine, compacte overheid. Dat geldt ook voor de provincie.

De provincie dient zich te richten op de taken waarvoor zij aan de lat staat. Niets meer en niets minder. En deze taken dienen zo efficiënt mogelijk te worden uitgevoerd. Hierbij vormen de provinciegrenzen geen belemmering voor samenwerking. Sterker nog: de VVD Drenthe wil graag nauw samenwerken met de economische regio’s om ons heen. We sluiten niet uit dat dit op termijn gaat leiden tot de vorming van een Noordelijk landsdeel. Maar dat is geen doel op zich.