Transformeren en splitsen

We ondersteunen transformatie en renovatie van leegstaande bedrijfs- en winkelpanden. We onderzoeken daarnaast met woningbouwcorporaties of de naoorlogse wijken (tussen 1945 en 1980 gebouwd) verbeterd kunnen worden door nieuwbouw, aanbouw of aanpassing; waarbij zowel het woongenot wordt verhoogd als het aantal woningen kan worden uitgebreid.