Openbaar Vervoer

Mobiliteit is een essentiĆ«le basisbehoefte. Voor de VVD is en blijft bereikbaarheid een belangrijk speerpunt, zowel op het platteland als in onze dorpen en steden.  Er moet een goede balans zijn tussen de vraag naar en het aanbod van openbaar vervoer.

 

De VVD is geen voorstander van het laten rondrijden van (bijna) lege bussen op kosten van de gemeenschap. In dunbevolkte gebieden streeft de VVD naar innovatieve samenwerkingsvormen tussen openbaar vervoer en doelgroepenvervoer.

 

Een snelle spoorverbinding tussen de Randstad en Noord-Nederland is essentieel. Maar die snelle trein moet dan natuurlijk wel in Assen stoppen.