Openbaar Vervoer

Het is voor onze inwoners belangrijk dat er goed en efficiënt openbaar vervoer is.

Bereikbaarheid van dorpen, steden en voorzieningen is van groot belang voor de inwoners van Drenthe. Goede bereikbaarheid is bovendien een randvoorwaarde voor economische ontwikkeling en daarmee een belangrijke vestigingsfactor. We moeten daarom blijven werken aan goede en veilige OV-verbindingen tussen dorpen en steden. 

Of je nu met de trein, bus, auto of fiets rijdt: om tot een goede integratie van het vervoerssysteem te komen en gemakkelijk over te kunnen stappen, moeten de vervoersmogelijkheden op strategische plekken aan elkaar worden gekoppeld.

We zetten in op provinciale knooppunten met frequente verbindingen. Digitale reizigersinformatie over de volle breedte van het vervoersaanbod is hierbij een belangrijke randvoorwaarde. Ook het combineren van particulier en openbaar vervoer is een mogelijkheid om het vervoer te verbeteren. We investeren in elektrische bussen en in bussen op waterstof. Ook werken we graag mee aan innovatieve, kostenefficiënte alternatieven.

We staan positief tegenover nieuwe vormen van (openbaar) vervoer, zoals vraag gestuurd OV of Mobility as a Service. We onderzoeken waar we de busverbindingen met grotere plaatsen in de buurprovincies Friesland en Overijssel kunnen verbeteren. 

De VVD wil versnelling van het treinverkeer op het bestaande spoor tussen Drenthe en de Randstad. Dit verleidt reizigers om de auto te laten staan en verbindt onze regio beter met de Randstad. Spoorcongesties moeten worden tegengegaan door alternatieve routes aan te bieden. 


           In Noordelijke samenwerking en de gezamenlijke lobby richting het Rijk pleiten we voor nader onderzoek naar mogelijkheden voor de Nedersaksenlijn en de Lelylijn.


Overlast in het openbaar vervoer moet aangepakt worden. Wij vinden dat de provincie vol moet inzetten op overleg met het Rijk om tot een structurele oplossing te komen voor aanpak van de overlast van veiligelanders in bus en trein in Emmen en omstreken.