Openbaar vervoer

De VVD wil openbaar vervoer op maat.

Dat betekent voor de VVD: nieuwe vormen van openbaar vervoer in dunbevolkte gebieden. We stimuleren innovatieve oplossingen o.a. door slimme combinaties van openbaar vervoer met doelgroepenvervoer. Een snelle verbinding met de Randstad blijft van belang. Verder wil de VVD het personenvervoer op de trajecten Emmen-Zwolle en Emmen-Twente verder verbeteren. En een onderzoek naar de haalbaarheid van een spoorlijn Emmen-Stadskanaal (Groningen).