Sport

Grote sportevenementen en bovenregionale sportvoorzieningen met een maatschappelijke en economische spin-off (zoals het TT-circuit en mogelijk een nieuwe ijsbaan) kunnen rekenen op steun van de VVD.

 

Maar liefst 64% van de inwoners van Drenthe wandelt. Bij de inrichting van het buitengebied vinden wij het belangrijk dat rekening wordt gehouden met een veilige en aantrekkelijke infrastructuur voor wandelaars. De mogelijkheden die de ruimte in Drenthe biedt op het gebied van buitensporten kan als toeristisch product verder worden ontwikkeld. Bijvoorbeeld fietsen op de VAM-berg en doorontwikkeling van paardrij-routes.

 

Wij onderkennen het belang van zowel topsport als breedtesport. Maar daarbij moet wel een heldere verdeling van verantwoordelijkheden in het oog worden gehouden. Breedtesport is vooral het terrein van de gemeenten. De provincie richt zich op het ondersteunen van grote topsportevenementen.