Sport

De VVD steunt grote sportevenementen

Grote sportevenementen en bovenregionale sportvoorzieningen met een maatschappelijke en economische spin-off (zoals het TT-circuit en mogelijk een nieuwe ijsbaan) kunnen rekenen op steun van de VVD.

De VVD ziet ook kansen voor een verdere ontwikkeling van buitensporten in Drenthe en wil dit faciliteren.

Verder is de ondersteuning van sportbeoefening een taak voor Gemeenten.