Sport

Sport en bewegen zijn belangrijke steunpilaren voor de bevordering van sociale ontwikkeling en van vitaliteit en gezondheid. De VVD vindt daarom dat iedere Drent plezier moet kunnen beleven aan sport. We steunen Sport Drenthe. 

Wij vinden dat de provincie zich moet richten op het ondersteunen van grote topsportevenementen met maatschappelijke en economische spin-off. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de TT, het EK veldrijden, het EK-wegwielrennen en het Concours Hippique De Wolden. De breedtesport is een logisch vervolg van topsport, maar breedtesport is vooral het terrein van de gemeenten.