Windenergie

Grote windmolens op land leiden bij veel mensen tot zorgen over wat dat betekent voor hun leefkwaliteit. Windparken op zee hebben onze voorkeur, maar we zijn niet tegen elk initiatief op land. We staan nieuwe windparken op land alleen toe als er lokaal draagvlak is en als de windmolens op voldoende afstand staan van de bebouwing.

Het toestaan van kleine windmolens tot 15 meter hoogte is de bevoegdheid van de gemeente. De VVD wil dat de provincie nagaat of windmolens tussen 15 en 25 meter hoog kunnen worden toegestaan voor eigen energiegebruik. Daarmee maken we het mogelijk dat bijvoorbeeld boerderijen energieneutraal kunnen worden.