Windenergie

Windenergie maakt onderdeel uit van de energietransitie. Deze is noodzakelijk om minder afhankelijk te worden van fossiele brandstof. Over de aanleg van 285,5 Megawatt aan windenergie op land zijn de afgelopen jaren afspraken gemaakt met het Rijk. Wij houden ons aan deze afspraken. Maar we willen hier bovenop geen extra grootschalige windparken in onze provincie. Wel zien we mogelijkheden voor lokale initiatieven, die met steun van de gemeenteraad en van omwonenden enkele windmolens op land gaan bijbouwen. De toekomst voor grote windparken zien we daarentegen op zee.