Regelvrije zones

De VVD is voorstander van het inrichten van regelarme zones om innovatie te stimuleren.

We experimenteren met regelarme zones, waar ondernemers zonder bemoeienis van de overheid hun bedrijf kunnen oprichten. Waar mogelijk richten wij deze zones voor langere tijd in.