Veiligheid

Veiligheid is één van de belangrijkste taken van de overheid. Veiligheid en vrijheid horen bij elkaar. De provincie Drenthe is een van de veiligste provincies van Nederland. En dat moet zo blijven. Een veilige omgeving draagt bij aan een goed woon- en vestigingsklimaat.

 

Hoewel veiligheid primair een zaak is van gemeenten en veiligheidsregio’s, willen wij dat de provincie zich inzet voor het behouden en vergroten van de veiligheid van de Drentse inwoners. De provincie doet dit door actief te overleggen met het RIEC (Regionaal informatie- en expertise Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid). En door in overleg met het RIEC en met betrokken gemeenten af te stemmen welke maatregelen genomen worden om ondermijning tegen te gaan. Opdat we ook ons buitengebied veilig houden.