Veiligheid

Veiligheid is één van de belangrijkste taken van de overheid. Veiligheid en vrijheid horen bij elkaar.

De VVD wil dat jij je op alle vlakken veilig voelt binnen onze provincie. Ondermijning tegen gaan is de komende jaren een belangrijk thema. Wij vinden dat de provincie goed moet omgaan met vrijkomende agrarische bebouwing zodat criminele activiteiten worden voorkomen. Daarnaast moet de provincie extra alert zijn bij de aan- en verkoop van grond en bij aanbestedingen. Bedreiging of omkoping van politici en ambtenaren wordt nooit getolereerd.


Drugsafval dumpen in onze provincie is onacceptabel. Dergelijke criminele activiteiten worden hard aangepakt en fors beboet.

De provincie heeft als bevoegd gezag van grote industriële bedrijven en inrichtingen een belangrijke taak op het gebied van handhaving op milieudelicten. Wij vinden dat bedrijven die zich niet aan de regels houden aangepakt moeten worden en een passende sanctie opgelegd moeten krijgen. Een schone en veilige provincie is essentieel voor de inwoners van Drenthe. 

Overlast in het openbaar vervoer moet aangepakt worden. Wij vinden dat de provincie vol moet inzetten op overleg met het Rijk om tot een structurele oplossing te komen voor aanpak van de overlast van veiligelanders in bus en trein in Emmen en omstreken.