Arbeidsmarkt & Onderwijs

De VVD wil een goed aanbod van hoger- en middelbaar onderwijs in Drenthe. Met opleidingen die aansluiten op de vraag van de arbeidsmarkt. Zodat iedereen de kans krijgt om een vak te leren.

We stimuleren het verbeteren van de aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt en ondersteunen de samenwerking tussen scholen en bedrijven om personeelstekorten aan te pakken. We ondersteunen leer-werkakkoorden tussen het bedrijfsleven en onderwijsinstellingen.

Een vak leer je het beste in de praktijk. Bedrijven moeten daarom meer ruimte krijgen om eigen scholen op te richten. Zo ontstaat er kleinschalig onderwijs dat automatisch goed aansluit op de arbeidsmarkt. We faciliteren dergelijke scholen. Stageplekken zijn belangrijk voor de beroepsbevolking van de toekomst. Wij stimuleren ondernemers om stageplekken aan te bieden.

We willen dat de finale van de (v)mbo Skills vakwedstrijden in 2024 of 2025 naar Drenthe wordt gehaald.

We zetten actief in op ‘een leven lang leren’ en ondersteunen het MKB daarbij.

We ondersteunen de regiocampus Greenwise in Emmen: hier komen onderwijs en innovatie samen op het gebied van groene chemie, de productie en distributie van groen gas en waterstof én digitale transformatie. Denk bij dat laatste bijvoorbeeld aan ‘smart industry’: waarin data in productiebedrijven geïntegreerd wordt voor slimme oplossingen, of aan technologische innovaties in zorg en welzijn. 

De Universiteit van het Noorden biedt kansen voor de het versterken van de innovatie- en concurrentiekracht van heel Drenthe. We stimuleren het ontwikkelen van dependances in Drenthe. Deze creëren kansen voor bedrijven, lokken investeringen uit en zorgen voor werkgelegenheid. De Universiteit van het Noorden is goed voor de verdere onderwijs-, economische- en culturele ontwikkeling van Drenthe.

           Om het aanbod van hoger onderwijs in de regio te versterken is het van belang dat (internationale) studenten er gegarandeerd huisvesting kunnen vinden. Dit komt ook de arbeidsmarkt ten goede. Immers, veel van de internationale studenten vervolgt zijn of haar professionele carrière in Nederland, waarvan een substantieel deel in Drenthe. We vinden dat de provincie hieraan een bijdrage kan leveren. 

Goed onderwijs zorgt ervoor dat onze kinderen zich kunnen ontwikkelen en kunnen leren voor een beroep dat bij hen past. Goed onderwijs biedt kansen op een succesvol leven en is ook de basis voor een sterke economie.

 

De kansen die van jongs af aan worden geboden, bepalen wie je wordt en hoe je je leven vorm kunt geven. We willen onze kinderen zo goed mogelijk op de toekomst voorbereiden. Dat betekent dat ze onderwijs moeten krijgen dat ze kennis en vaardigheden meegeeft. Niet alleen voor knappe koppen, maar ook voor kinderen met gouden handjes. Zo kunnen onze jongeren later hun leven zelf vormgeven en een belangrijke bijdrage leveren aan onze samenleving en economie.

 

De VVD is ambitieus als het om onderwijs gaat. Dat moet ook, als Drenthe wil bijblijven in een wereld waarin de concurrentie om kennis steeds groter wordt. Onderwijs is niet alleen in het belang van leerlingen en studenten zelf. Van een goed en hoog opgeleide beroepsbevolking profiteren we allemaal. Daarbij moeten we ons richten op kennis die aansluit bij de wensen van bedrijven. Daar moeten onze jongeren immers aan de slag. De VVD wil daarom dat het onderwijs beter aansluit op de arbeidsmarkt.