Zorg

De VVD wil zorg van hoge kwaliteit, voor iedereen toegankelijk.

De VVD wil betere én betaalbare zorg. Ons land heeft zorg om trots op te zijn. Zorg van hoge kwaliteit, voor iedereen toegankelijk. Om die zorg ook voor komende generaties betaalbaar te houden, moeten we de kosten onder controle krijgen. We kunnen steeds meer en we worden steeds ouder. Omdat het aantal werkenden de komende jaren afneemt moet de rekening van de zorg door minder mensen worden opgebracht. Het is onhaalbaar om te verwachten dat mensen op termijn de helft van hun inkomen besteden aan zorgkosten.

De VVD kiest er daarom voor om de stijgende zorgkosten minder hard te laten groeien. Zonder daarbij aan kwaliteit af te doen. Daarnaast wil de VVD dat binnen de zorg de patiënt het uitgangspunt is, niet de regels. Dat betekent dat we uitgaan van wat iemand nodig heeft en dat organiseren. Met zo min mogelijk rompslomp en door zoveel mogelijk aan te sluiten bij de persoonlijke situatie van mensen. Daardoor zullen mensen langer thuis kunnen blijven wonen.

 

Per januari 2015 is de jeugdzorg overgedragen van de Provincie naar de Gemeenten. Dit betekent dat het Rijk en Gemeenten nu primair verantwoordelijk zijn voor de zorg.