Tempo omhoog

Gemeenten en bouwers moeten maximaal gefaciliteerd worden. Het tempo zal omhoog moeten en daar zetten we ons voor in.

We experimenteren met elementen uit de Omgevingswet - zoals het flexibeler maken van bestemmingsplannen - zodat we snel kunnen starten met het bouwen van flex- en starterswoningen. Zo kunnen bijvoorbeeld jongeren in hun eigen dorp blijven wonen. 
We willen het permanent bewonen van recreatiewoningen mogelijk maken waar dat goed aansluit bij de huidige situatie van het recreatiepark en bij de wensen van de bewoners en de gemeente, om zo het reguliere woningaanbod te vergroten.
De vraag naar sociale huurwoningen is vele malen groter dan het aanbod. Starters, gescheiden mensen en statushouders staan in de rij. Tijdelijke sobere huisvesting voor statushouders kan de druk op deze markt helpen te verlichten.
Binnen de nieuwe (verwachte) wetgeving stimuleren we dat het aanbod van sociale huurwoningen naar behoefte over heel Drenthe wordt verdeeld. 
Leegkomende (agrarische) gebouwen moeten eenvoudiger herbestemd kunnen worden naar woningen en wooneenheden. Ook willen we de procedures voor woningsplitsing en erfdelen vergemakkelijken. De Ruimte-voor-ruimteregeling wordt uitgebreid.