MKB voorop!

Het MKB is de motor van de Drentse economie. De VVD wil daarom bedrijven de ruimte geven. Zowel fysieke ruimte als regelruimte, dus minder overheidsbemoeienis.


Stimuleringsprogramma's moeten het bedrijfsleven werkelijk bereiken en ondersteunen, niet alleen extra werk opleveren voor ambtenaren en adviesbureaus.