Belasting: de opcenten

De VVD wil geen lastenverzwaringen voor inwoners en bedrijven. De automatische indexatie van de opcenten op de motorrijtuigenbelasting moet daarom worden afgeschaft. De bevolkingsdichtheid van Drenthe is laag. Daardoor is een deel van de provincie minder openbaar vervoer beschikbaar als in andere delen van Nederland.


Het is dan ook logisch dat inwoners van  Drenthe meer dan gemiddeld afhankelijk zijn van de auto als vervoermiddel. De VVD vindt dat de Provincie om deze reden het autobezit zo laag mogelijk moet belasten.  Op aandringen van de VVD is de indexering opcenten in de afgelopen jaren bevroren. Wij willen deze bevriezing continueren en indien mogelijk de opcenten verlagen.