Maatwerk waar mogelijk

Wat de VVD betreft bevatten provinciale verordeningen altijd ruimte voor maatwerk-beslissingen. Regelgeving mag niet belemmerend werken. Zowel GS als PS moeten uitzonderingen kunnen toestaan. De VVD vindt dat de strekking van de regel belangrijker is dan de letter van de tekst.

 

Wanneer bijvoorbeeld een ondernemer iets wil waar het niet mag, moet de Provincie meedenken hoe het dan wél kan worden gerealiseerd. De VVD wil ook graag dat de Provincie pro-actief nadenkt over waar kansen liggen voor bijvoorbeeld recreatieondernemers. Zodat er meer mogelijk wordt in Drenthe.