Zonne-energie

We vinden dat allereerst zoveel mogelijk daken gebruikt moeten worden voor het plaatsen van zonnepanelen. Dit kan de provincie meer stimuleren. Voor opstellingen op de grond vinden we dat er allereerst gezocht moet worden naar industrieterreinen, stortplaatsen, enzovoorts. Daarna kijken we naar combinaties met andere functies zoals boven waterbergingen. Een goede landschappelijke inpassing is hierbij ook van belang.

 

We staan kritisch ten opzichte van het opofferen van vruchtbare landbouwgrond om hier zonne-akkers te plaatsen. Wanneer dit grote vormen zou aannemen in onze provincie, zou ons landschap een grootschalige industriƫle aanblik krijgen. Wij vinden dat niet passend voor Drenthe. Daarnaast geldt ook, dat dit gevolgen zou kunnen hebben voor het voortbestaan van verwerkende fabrieken zoals Avebe (aardappels) en Suikerunie (suikerbieten). Wij willen deze industrieƫn graag behouden voor onze regio.