Vitaal platteland

Voor de VVD staat een vitaal platteland voor: goed wonen, werken, en goed bereikbare voorzieningen. Dit dient de Provincie te faciliteren. Bijvoorbeeld door de realisatie van snel internet te ondersteunen. En door openbaar vervoer op maat te leveren. Door functiewijzigingen van gebouwen toe te staan of zelfs te stimuleren. Opdat leeggekomen panden en schuren opnieuw in gebruik genomen worden. Dit leidt tot een bruisend platteland met volop kansen voor ondernemers. Tot een plek waar het genoeglijk wonen en leven is.

 

De VVD nodigt bewoners uit om met goede plannen te komen die de vitaliteit van het platteland verder verbeteren. De Provincie en de Gemeente kunnen bij de uitvoering ondersteuning bieden. De VVD zet zich daarvoor in.