Musea

 Het Drents Museum behoort tot de top van Nederland en zet steeds meer in op het vertellen van Drentse verhalen in combinatie met andere Drentse organisaties en kleinere musea. Wij steunen dit van harte. Daarnaast blijft het Drents Museum verrassen met tentoonstellingen van internationale allure. Het Museum is belangrijk voor Drenthe, het trekt veel bezoekers naar onze hoofdstad en heeft daarmee ook een economische spin-off. De VVD ondersteunt het Drents Museum van harte.

Het is van belang onze monumenten goed te onderhouden, zodat ook de toekomstige inwoners en bezoekers van Drenthe er van kunnen genieten. En ook opdat de geschiedenis opnieuw beleefd kan worden. De VVD wil dat het verhaal dat bij de monumenten hoort meer wordt uitgedragen en daarmee extra toeristen naar onze provincie trekt. 

 We zijn trots op de Koloniën van Weldadigheid (in Frederiksoord, Wilhelminaoord en Veenhuizen) die recent de Unesco Wereld Erfgoed status hebben verworven. Het is nu belangrijk het toeristische product rond deze bijzondere plekken met een unieke geschiedenis verder uit te bouwen, samen met de ondernemers in de regio. Ook kan de provincie actief ondersteunen bij het aantrekken van nieuwe initiatieven die passen bij deze locaties.

Drenthe is de provincie van de hunebedden en daar zijn wij als VVD trots op. Wij willen dat deze monumenten goed toegankelijk zijn voor iedereen. Onze provincie is uniek door zijn bodemgesteldheid en archeologie, het Geopark de Hondsrug maakt dat zichtbaar. De Hunebed Highway is in 2018 gestart als een ludieke actie, maar deze zou wat ons betreft nu verder uitgebouwd kunnen worden samen met de recreatieondernemers in het gebied.

Tot de musea van provinciaal belang behoren het Drents Museum, het Hunebedcentrum in Borger, het Nationaal Gevangenismuseum in Veenhuizen, het Herinneringscentrum Kamp Westerbork in Hooghalen, Museum De Buitenplaats in Eelde en Museum de Proefkolonie in Frederiksoord. We hopen dat het Veenpark in Emmer Compascuum zich eveneens gaat ontwikkelen tot het niveau van deze musea, en zich daarmee zal scharen in de rij van musea van provinciaal belang. Hiermee beschikt Drenthe over een aantrekkelijk aanbod voor inwoners en toeristen. Al deze musea hebben onze steun. 

 Naast deze musea van provinciaal belang kent Drenthe ook veel kleinere musea. Ook deze dragen bij aan een aantrekkelijke provincie om te bezoeken. Veel vrijwilligers zetten zich hiervoor in, en de VVD prijst hen daarvoor. Via het Platform Drentse Musea worden deze musea ondersteund met bijvoorbeeld trainingen. Dit willen we voortzetten.