Musea

De VVD vindt een goede culturele infrastructuur in Drenthe belangrijk. Een breed en samenhangend cultureel aanbod - met focus op cultuurhistorie en cultureel erfgoed - is een belangrijke vestigingsfactor en trekt daarnaast toeristen. De VVD ziet voor het Drents Museum, De Buitenplaats, het Hunebedcentrum, het Gevangenis­museum en het Herinneringscentrum Kamp Westerbork grote ontwikkelingsmogelijkheden.

Zij kunnen rekenen op steun van de VVD. Met name voor bijzondere tentoonstellingen waarbij een flinke economische spin-off te verwachten is. De VVD is voor ondernemerschap in de cultuursector. Musea moeten niet alleen afhankelijk zijn van subsidies, maar ook andere inkomstenbronnen aanboren.