Musea

Musea: zowel voor de inwoners zelf als voor toeristen

De VVD vindt een goede culturele infrastructuur in Drenthe belangrijk. Een breed en samenhangend cultureel aanbod, met focus op cultuurhistorie en cultureel erfgoed, is een belangrijke vestigingsfactor en trekt daarnaast toeristen. 

De VVD ziet voor het Drents Museum, De Buitenplaats, het Gevangenismuseum en het Herinneringscentrum Kamp Westerbork grote ontwikkelingsmogelijkheden. Zij kunnen rekenen op steun van de VVD. Met name voor bijzondere tentoonstellingen waarbij een flinke economische spin-off te verwachten is.

De VVD is voor ondernemerschap in de cultuursector. Musea moeten niet alleen afhankelijk zijn van subsidies, maar ook andere inkomstenbronnen aanboren.