Groot wild

Op dit moment worden wilde zwijnen niet toegelaten in Drenthe. De VVD wil dat dit zo blijft. Wel is er ruimte voor edelherten en damherten in het Drents-Friesewold. Maar daarvoor geldt dat eerst een soorteneffect-rapportage moet worden opgesteld. Met deze SER moeten de gevolgen van het toelaten van edelherten en damherten goed in beeld worden gebracht.


Verkeersveiligheid en schade aan omliggende eigendommen moeten duidelijk zijn. Wanneer schade kan ontstaan, moet vooraf goed geregeld zijn hoe hiermee wordt omgegaan. De VVD vindt dat pas nadat een goede regeling is overeengekomen met alle betrokken partijen, tot daadwerkelijke invoering mag worden overgegaan.