Erfgoed

De VVD is trots op het Drentse culturele Erfgoed. Met het Erfgoed wordt het verhaal van Drenthe verteld. Dit is belangrijk voor de inwoners van Drenthe, maar biedt ook kansen voor Recreatie & Toerisme. Ons cultureel erfgoed, inclusief het Nedersaksisch als streektaal, verdient daarom provinciale aandacht.


We ondersteunen de organisaties en ondernemers die het verhaal van de Koloniƫn van Weldadigheid breder inkleuren en breder uitdragen en het recreatief-toeristisch product verder uitbouwen. De VVD ziet de toevoeging van de Koloniƫn van Weldadigheid aan de UNESCO Wereld Erfgoedlijst als grote kans voor het gebied. Ook steunen we Geopark de Hondsrug en stimuleren we ontwikkelingen rond de Hunebed Highway.