Steun voor ons MKB

De afgelopen jaren hebben de ondernemers in Drenthe het zwaar te verduren gehad door de coronacrisis, de oorlog in Oekraïne en de stijgende energieprijzen.

We ondersteunen onze ondernemers daarom waar mogelijk. Regels moeten duidelijk zijn en niet steeds veranderen, en ruimte blijven bieden voor ontwikkelingen. We zorgen voor een goed regionaal vestigingsklimaat. We stimuleren en faciliteren ondernemers om te investeren in innovatie en in de economie van de toekomst. Daarbij gaan we voor de 4 B’s: Bedrijvigheid, Binnensteden, Buitengebied en Bereikbaarheid. We zoeken structurele, innovatieve oplossingen voor het MKB om ervoor te zorgen dat de Drentse dorpen en steden leefbaar, aantrekkelijk en relevant blijven en daarmee een bijdrage leveren aan de brede welvaart in onze provincie.