Europabeleid

De provincie moet een actief Europees beleid voeren waarbij onder andere ingezet wordt op het binnen halen van fondsen voor relevante Drentse programma's. We benadrukken het belang van Noordelijke samenwerking hierbij.

We zijn voorstander van de verdere uitvoering van de ‘Duitsland-agenda’ waarbij we nauw samenwerken met Duitsland op gebied van onderwijs en arbeidsmarkt, MKB en recreatie.

We vinden het Rijnland Instituut een belangrijke organisatie om beroepsonderwijs en werkveld te verbinden in grensoverschrijdende samenwerkingen met Duitsland.