Europabeleid

De Europese Unie heeft steeds grotere invloed. Om daadwerkelijk invloed te kunnen uitoefenen, is het van belang dat we als Noord-Nederland gezamenlijk optrekken. Dat doen we bijvoorbeeld in het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN). Het Europa van de toekomst zet in op economische ontwikkeling door met name regionale samenwerking en innovatie te stimuleren.

 

Voor werkzoekenden liggen er kansen in Duitsland. De VVD wil de samenwerking met onze Duitse buren daarom een extra impuls geven. De VVD zet zich in om beperkende regelgeving aan te laten passen: in Den Haag, Berlijn en Europa.