Het werk verandert…

We moeten zorgen dat we klaar zijn voor de economie van de toekomst. Door robotisering, digitalisering en automatisering verandert immers ons werk. Dankzij technologie verdwijnen sommige banen en komen er tegelijkertijd ook banen bij. En doordat de beroepsbevolking krimpt, hebben we die technologische vernieuwingen ook hard nodig. Om sneller te werken en om slimme oplossingen te bedenken voor de toekomst is een goede aansluiting van ons (mbo)onderwijs op de arbeidsmarkt onontbeerlijk.